Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MARKTsegment
blog & cases
Kansrijk opleiden in het MBO vraagt om een integrale aanpak. 8 februari 2024 ging Arlande in gesprek met bestuurders, directeuren en programmamanagers uit het MBO, over de ‘challenges en de uitdagingen in het ROC’ om de werkagenda, ‘kansrijk opleiden’ te realiseren. Max Hoefeijzers, Bestuurder a.i. van het Talland college en eindredacteur van het boek ‘Elf-Voudig MBO, over de doorontwikkeling van het MBO, opende de middag met een inspirerend betoog. Rob Knechten, Partner bij Arlande nam vanuit een programmatisch aanpak (methodisch innoveren) de deelnemers mee en ging aan de hand van vier sporen de diepte in om gezamenlijk tot een horizon 3 planning te komen voor de komende jaren, welke uitvoerig met elkaar werd bediscussieerd. De komende weken nemen wij jullie mee in een aantal blogs over ´Permanente transitie van het onderwijs is de nieuwe norm´. In deze blog staan de vier perspectieven centraal, die integraal samenhangend de weg uitzetten naar ‘Kansrijk Opleiden' en een 'Visie’ geven op het vraagstuk.

Perspectief ONDERWIJSTEAMS & ONDERWIJSKWALITEIT

Door Lianne & Lenneke

Om een permanente transitie te realiseren binnen onderwijsteams, is het van belang om vanuit een gedragen onderwijsvisie te werken. Voor de realisatie van deze visie is het belangrijk om binnen de onderwijsteams het gesprek te voeren over deze visie en het te vertalen in concrete doelstellingen. Het spreken van dezelfde taal is belangrijk om in samenhang de doelstellingen te operationaliseren. Ook is een passende balans van top-down en bottom-up belangrijk: de behoefte aan sturing en betrokkenheid, maar ook de eigen creativiteit en expertise in kunnen zetten voor oplossingen. Daarnaast zijn toegewijde capaciteit/bemensing voor change projecten, dwarsverbanden in de organisatie en een passende PDCA-cyclus succesfactoren. Tenslotte is het belangrijk om een permanente transitie met diverse deskundige betrokkenen vanuit de organisatie en het werkveld in praktijk te brengen, waarbij goed gekeken moet worden naar de gewenste tijd die nodig is om de transitie te realiseren.  

Perspectief BEDRIJFSVOERING & DIGITALISERING

Door Florian & Hans

Een duurzame aanpak voor MBO Bedrijfsvoering en Digitalisering vereist een voortdurende transitie, waarbij het onderwijs zich kan aanpassen aan veranderende behoeften, technologie en methodiek. Samenwerking in samenhang staat centraal, met een focus op een ondernemende cultuur en samenwerking met andere instellingen en organisaties in de regio. Hierbij dienen onder andere docenten opgeleid te worden om te kunnen anticiperen op digitale veranderingen, waarbij besluitvorming moet plaatsvinden in kleinere teams, en wordt ondersteund door een regiegroep voor digitalisering. Inzicht, advies en sturing op basis van data zijn sleutelcomponenten voor duurzame innovatie in MBO Bedrijfsvoering en Digitalisering. Door de genoemde pijlers te integreren, kunnen onderwijsinstellingen zich succesvol aanpassen aan de dynamiek van de moderne maatschappij en de behoeften van studenten effectief vervullen.

Conclusie

Er is een breed overleg geweest met verschillende stakeholders op landelijk-, bestuurs- en directieniveau om de toekomst van het MBO-onderwijs vorm te geven. Het is duidelijk geworden dat er behoefte is aan directe actie om het onderwijs kansrijk te houden, waarbij het belangrijk is om niet te wachten op wettelijke verankering, maar gebruik te maken van bestaande ruimte. Een verschuiving naar een meer studentgericht, vraag gestuurd onderwijsmodel, waarbij docenten een coachende rol vervullen en er nauwere samenwerking is met bedrijven, wordt benadrukt. Flexibiliteit wordt gestimuleerd door modularisering en het aanbieden van deelcertificaten naast traditionele diploma's. Het delen van kennis en ervaring op sectorniveau is essentieel voor verdere ontwikkelingen in het onderwijs. Dit alles is gericht op het creëren van een toekomstbestendig onderwijssysteem dat tegemoetkomt aan de behoeften van zowel studenten als de samenleving.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, bekijk nu de video of download hier de flyer Permanente Transitie.

Achtergrond patroon
Wil je verder parten over wat wij voor elkaar kunnen betekenen?
Neem contact op met Ard
bekijk profiel
Of bel direct op
035-6091555
Over de auteur(s)
Onno-Hans Noteboom

Als voorzitter van de marktgroep onderwijs ben ik betrokken bij onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie in de gehele onderwijsketen en draag ik bij aan duurzaam en betekenisvol (beroeps)onderwijs.

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Blog
Zo werkt Curio toe naar implementatie studentinformatiesysteem per januari 2025
lees verder
Blog
Specifieke aandachtsgebieden om ‘Kansrijk Opleiden’ en ‘Leven Lang Ontwikkelen’ binnen de
lees verder
Blog
Arlande's visie op de Staat van het Onderwijs 2024
lees verder
Blog
Download het Arlande onderwijs magazine
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.