Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
expertises

Digitalisering IV en IT

expertises

Digitalisering is essentieel om snel te reageren op de nieuwste ontwikkelingen. Om concurrerend te blijven, processen te automatiseren, systemen en/of data aan elkaar te koppelen. Digitalisering is een proces waarin organisaties inspelen op klant verwachtingen en kansen omarmen. Het staat nooit stil, ook niet wanneer je denkt net weer ‘bij’ te zijn. Door stappen te zetten in de digitalisering van jouw organisatie, kun je efficiënter worden, beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van de klant en wendbaarder worden als de markt veranderd. Hiervoor dient dan ook de informatievoorziening en de benodige IT in een zelfde tempo mee te kunnen ontwikkelen.

De kern van jouw bestaan

Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan veel organisaties bij kunnen benen. 77% van organisaties vindt digitalisering een hoge of zelfs top prioriteit. Digitalisering is vooral gericht op innovaties in het primaire proces met een directe impact op de klant of student. Daarmee zien wij digitalisering als een belangrijke asset van jouw organisatie. Het gaat niet alleen om IT infrastructuren, Informatiebeveiliging of de informatievoorziening. Het gaat vooral om business initiatieven en het benutten van de digitale mogelijkheden in de huidige tijd. De juiste informatievoorziening is een voorwaarde om de business-kansen door middel van digitalisering te kunnen benutten. Digitalisering draait niet om het bouwen van een app of update in jouw IT-systeem. Waar IT en IV tot voorheen intern voldoende waren ondersteund, is digitalisering inmiddels het speerpunt.

Om te kunnen versnellen, is wel zorg nodig voor digitale veiligheid. Door het opheffen van beperkingen van verouderde IT-systemen en het reduceren van de complexiteit van het beheer van digitale informatie, wordt dit gerealiseerd. Onvoldoende budget, kennis en capaciteit op het gebied van digitalisering zijn veel gehoorde argumenten om digitale innovaties links te laten liggen. Zonde, toch? Digitalisering is niet alleen een noodzaak, het kan ook nuttig zijn en zeker motiverend als je merkt dat je écht als organisatie stappen zet die je eerst niet voor mogelijk hield.

Digitaliseren is (te) organiseren

Wij zijn van mening dat overheden, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het bedrijfsleven nog beter gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheden van digitalisering. Kansen worden gemist. Visie en richting is vereist, eigenaarschap en grip op veranderingen noodzakelijk. Digitalisering vraagt om focus, regie en strategie.

Digitalisering heeft een grote organisatorische impact. Hoe verander je bijvoorbeeld van een taakgerichte naar een proces gestuurde organisatie? Is er een manier om het complexe applicatie landschap slimmer in te richten? Hoe richt je de besluitvorming over digitale innovatie, IV- en IT-vraagstukken organisatorisch het beste in? En hoe zorg je dat business en IV/IT elkaar voldoende begrijpen?

“Digitale innovatie is een cruciaal onderdeel van iedere organisatie, klein én groot.”

Binnen Arlande bieden wij inzicht om bewuste keuzes over de visie en strategie van jouw digitalisering in combinatie met jouw IV en IT te maken. Om daar te komen onderkennen we enkele basisstappen. We analyseren waar je nu staat en omschrijven de volwassenheid van jouw digitalisering, IV en IT. We kennen de markt- en trendanalyses en stemmen strategische richtlijnen af. Op basis van deze strategie en visie wordt met Directie of het Bestuur vastgesteld waar de focus op ligt voor de komende 1 tot 2 jaar en waar door digitalisering , IV en IT het meeste kunnen bijdragen om impact te maken. Hierdoor ontstaat een gedragen prioriteitsstelling. We bepalen samen met jouw teams de belangrijkste digitaliserings-, IT- en IV-initiatieven. Op basis van deze uitkomsten stellen we de een roadmap samen en starten we met het realiseren van de initiatieven en het verbeteren van de prestaties.

Digitalisering gaat in fases. Iedere stap die je zet wordt op het juiste moment ondersteund door onze vakbekwame professionals. Zij zijn in staat snel verbindingen te leggen met medewerkers, leiding te nemen en hebben aandacht voor de stijl die het beste past bij jouw organisatie. Van te voren maken ze duidelijke afspraken. Over het te bereiken resultaat en wie waar verantwoordelijk voor is. Stap voor stap werken ze vervolgens toe naar het uiteindelijke doel.

Arlande ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een digitale strategie en de onderliggende IV- en IT-beleidsplannen. Van analyse tot een gedragen op de strategie gebaseerde roadmap. Vervolgens zorgen we indien gewenst voor de regie en voor de organisatie van de uitvoering. Zo borgen wij duurzaam resultaat.

Verkenning

Weten wat er speelt is ons op het lijf geschreven. Op basis van best-practices vanuit eerdere trajecten zijn we in staat om snel een beeld van de vraagstukken van jouw organisatie te maken. De uitkomsten omvatten visualisaties en uitgangspunten en geven richting aan het vervolg van het traject.

Analyse

Analyse en voorstel voor de benodigde digitalisering, IV en IT. Door workshops en het delen van inzichten van specialist tot directie komt een gedragen overzicht tot stand met wat voldoende op orde is en waar verbeteringen of vernieuwingen noodzakelijk zijn. Dit geldt zowel voor de business, de organisatie, de digitalisering, De IV en de IT. Op deze manier komen we tot een gedragen plan van aanpak. Daarin omschrijven we de inzet en verantwoordelijkheden van alle partijen.

Digitale strategie

Om digitalisering succesvol in te zetten is het belangrijk om helder te krijgen welke onderdelen aandacht verdienen. Vanuit daar kunnen we vervolgstappen benoemen en ondersteuning inschakelen.

Organisatie

Om alle initiatieven te realiseren, wordt een projectmatige-, agile gebaseerde- of hybride organisatie ingericht. Hierbij worden ook de competenties voor de verandering stapsgewijs verbeterd. Inzicht in het benodigde budget wordt afgestemd. Zo borgen we dat ambities ook kunnen worden waargemaakt. Wij weten meters te maken en resultaten te behalen. Geregeld kijken we even terug én vooruit, altijd met de klant in onze gedachten.

Roadmap

We vormen een toekomstplan en geven invulling aan datgene wat (nog) moet gebeuren. We managen (markt)ontwikkelingen, voortgang en schakelen in of bij waar nodig.

Budget en planning

Ieder punt op de roadmap vraagt om een verantwoording in kosten en uitvoering. We richten deze governance in zodat de juiste direct betrokkenen de juiste besluiten kunnen nemen, op basis van de juiste informatie.

Maak digitale innovaties werkelijkheid met Arlande

Onze betrokken professionals zetten jouw organisatie in staat is om ontwikkelingen binnen de digitale strategie te implementeren. Wij nemen het stuur (tijdelijk) over als het moet, maar zorgen er liever voor dat jij de mogelijkheden en ondersteuning krijgt om zelf om te keren. We zorgen voor de juiste balans, voor ambities en een behapbare roadmap. Met een flinke dosis lef weten wij jouw digitalisering op te pakken, door te voeren, te begeleiden en te borgen. Op naar een duurzaam resultaat!

Benieuwd hoe wij jouw digitalisering in werking stellen?
Neem contact op.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Dit vind je misschien ook interessant
Onze aanpak zorgt dat jouw organisatie zo snel mogelijk verder kan. Benieuwd naar de ervaringen van hen die jou al voor zijn gegaan? Bekijk dan eens onderstaande cases en ontdek onze gezamenlijk behaalde successen.
No items found.