Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
rollen

Planmatig

rollen

Realiseer je plan! Op tijd, in scope en binnen budget, daar zorgen deze toppers voor.

"ZO LATEN WIJ JOUW ORGANISATIE VOORTVAREND EN SUCCESVOL MEEBEWEGEN MET KANSEN ÉN BEDREIGINGEN."

Project- en programmamanager

Het behalen van (kwalitatief) resultaat bij complexe vraagstukken. Zelfstandig in staat om projecten en/of programma’s te initiëren én leiden. Onze Project- en Programmamanagers leveren dagelijks een bijdrage aan de ontwikkeling van jouw organisatie. En daarmee worden jouw doelen behaald: met doorpakken. Zij zijn organisatie bewust, resultaatgericht, communicatief sterk en commercieel vaardig. Ze hebben kennis en ervaring opgedaan in meerdere projecten of programma’s en zijn zowel op strategisch als tactisch gebied besluitvaardige en inspirerende gesprekspartners. Zij nemen jouw mensen mee in de veranderingen die nodig zijn, op een manier die bij past bij de organisatie.

Fundamentele basis

Hoe zorg je voor programma’s met duurzaam resultaat? Hoe word je niet telkens weer verrast door ongewenste budget overschrijdingen, uitlopende planningen of niet bepaalde resultaten?

Programma’s en projecten zijn een fundamenteel onderdeel van jouw bedrijfsvoering geworden. Het ontstaan van een (wenselijke) verandering vraagt om prioritering, budgettering en (strategische) doelen in relatie tot andere projecten of programma’s. De werkelijkheid is echter vaak anders. Processen zijn niet altijd helder, resultaten worden niet behaald. Projecten en programma’s eindigen in onze ogen te vaak in een teleurstelling. Dat kan anders.

Doelgericht te werk

Aan de start van ieder project wordt er door onze programma- en projectmanagers tijd besteed aan de vraag achter de vraag. Wat wil je bereiken met het programma, wat is het business doel, wat moet het systeem dat je wil laten ontwikkelen uiteindelijk opleveren? Hoe denk je dat dit project bijdraagt aan procesoptimalisering? Wat verwacht je dat er gebeurt met de teams na lancering van dit nieuwe product?

Op basis van deze uitkomsten wordt door een Programmanager de regievoering ingericht. In overleg met interne en externe stakeholders, medewerkers of het projectteam wordt vervolgens de aanpak en organisatie van het project vastgelegd. Daarbij maken wij gebruik van bewezen tools en technieken, ondersteund door best practices vanuit de markt waarin jij opereert.

Onze Project- en Programmamanagers houden zich voornamelijk bezig met het behalen van de resultaten en het aansturen van de uitvoerende taken. Praktijk-, product- of dienstgerichte vraagstukken worden door hen begeleid van begin tot het eind. Binnen gestelde kaders houden zij een scherp oog op tijd, geld, kwaliteit en risico’s. Onze programmamanagers houden overzicht over de totaliteit van de verandering. Ze streven doelen na en staan in nauw contact met stakeholders en directie. Zij sturen Projectmanagers aan en laten verschillende projecten en resultaten samenkomen. Onze Programma- en Projectmanagers kijken naar mens en motivatie en zorgen voor verbinding. Zo laten wij jouw organisatie voortvarend en succesvol meebewegen met kansen én bedreigingen. Wij brengen je steeds een stapje verder en houden zowel projecten en programma’s als het onderliggende proces altijd in control. En natuurlijk zorgen we ervoor dat de resultaten worden geborgd in de organisatie zodat nieuwe uitdagingen weer opgepakt kunnen worden.

"Onze Portfoliomanagers hebben overzicht, kunnen besturen en faciliteren."

Portfoliomanager

Regievoering vanuit strategie. Prioriteiten stellen, lijnen bepalen, een logische rangschikking aanbrengen. Onze Portfoliomanagers focussen op missie, visie en een doelgerichte roadmap om de strategie van jouw organisatie te helpen realiseren. Zij hebben oog voor lange termijn resultaten en stippelen samen met directie of managementteams de te bewandelen paden uit. Met enthousiasme en ervaring brengen zij structuur in de programma- en projectenportfolio van jouw organisatie.

Verandering is van levensbelang

Hoe houd je verandering onder controle? Hoe blijft je organisatie wendbaar door de juiste programma’s en projecten? Hoe richt je een verandering in die bijdraagt aan de kwaliteit van jouw organisatie, product of dienst? En hoe zorg je ervoor dat je middelen worden besteed aan de juiste projecten?

Continu innoveren, ontwikkelen en veranderen is cruciaal, hoe groot of klein jouw organisatie ook is. Veranderingen nemen toe, in essentie, aantal, snelheid en complexiteit. Onze Portfoliomanagers weten een governance in te richten die aanvullend is op én passend is binnen de structuur en lijnen van jouw organisatie. Zij hebben overzicht, kunnen besturen en faciliteren.

Strategische begeleiding

De uitvoering van projecten is het domein van onze PROJECT- EN PROGRAMMAMANAGERS. Invulling geven aan een optimale werkomgeving, omstandigheden en faciliteiten is de taak van directie en management. Onze Portfoliomanagers vormen zich een beeld van de bestaande en gewenste processen en projecten en geven inzicht in de onderlinge samenhang en afhankelijkheden. Directie en management kan zich zo richten op een efficiënte en effectieve manier op de benodigde besluitvorming. Onze Portfoliomanagers adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie, reiken stapsgewijs bouwstenen aan voor groei, maar zorgen ook voor draagvlak en zichtbaar resultaat.

In de praktijk draait het niet alleen om de toepassing van de juiste methodiek. Technieken en methodieken zijn nuttig, maar kunnen ook contraproductief werken wanneer ze te dogmatisch of bureaucratisch zijn. Of wanneer ze niet passen bij het volwassenheidsniveau van jouw organisatie. Onze Portfoliomanagers zetten daarom nooit een instrument centraal, maar focussen op de logica van de veranderstappen. En de volgorde daarvan. Tegelijkertijd houden zij rekening met de verschillende pijlers binnen jouw organisatie en onderliggende belangen.

"WANT HOEWEL EEN VERANDERTRAJECT GAAT OVER DE (HER)INRICHTINGEN VAN PROCESSEN EN TAKEN, GAAT VERANDEREN OOK OVER NIEUW GEDRAG EN HET BESTENDIGEN VAN EEN NIEUWE CULTUUR."

Verandermanager

Verandering is de enige constante. En dan wil je dat het liefst zo efficiënt en effectief mogelijk realiseren. Onze ervaren Verandermanagers ondersteunen en adviseren op weg naar een veerkrachtige en slagvaardige organisatie. Ze creëren draagvlak en toekomstperspectief om verandervermogen te ontwikkelen op mens-, team- en organisatieniveau. Arlande heeft de specialisten die dit mogelijk maken.

Verandervermogen

Is jouw organisatie ingericht om veranderingen te laten slagen? Zijn collega’s bereid en in staat ambities om te zetten in resultaat? Weet het management haar teams te motiveren om te anticiperen op (mogelijke) ontwikkelingen, bewegingen vanuit de markt of nieuwe behoeftes?

Veranderen is intensief en vraagt om (het juiste niveau van) verandervermogen. Dit bepaalt immers het uiteindelijke succes. De Verandermanagers van Arlande zijn in staat om tussen de linies te spelen en te schakelen tussen managementteam en haar teams. Door dicht bij beiden te staan, hen te bevragen en nauw samen te werken weten onze Verandermanagers eenieder te motiveren en vroegtijdig mee te nemen in de gewenste verandering. Transparantie en het uitspreken van verwachtingen zijn daarvoor de basis. Vervolgens bouwen onze verandermanagers verder aan het vertrouwen in het proces en het resultaat, met behoud of indien gewenst een aanpassing van cultuur en identiteit. Samen naar een gedragen resultaat.

Samen groeien naar een nieuwe realiteit

Iedere veranderopdracht is maatwerk en begint met een goed gesprek. Wat is de vraag achter de vraag? Vanaf daar werken onze Verandermanagers met focus en daadkracht toe naar het uiteindelijke resultaat. Zij zoeken naar winst en waarde en hebben aandacht voor de onderlinge samenhang. Het welzijn van medewerkers en de belangen van de organisatie gaan hierbij hand in hand.

Dit betekent soms een goed gesprek over houding en gedrag en te allen tijde zorgen voor de juiste competenties op de juiste plek. Want hoewel een verandertraject gaat over de (her)inrichtingen van processen en taken, gaat veranderen ook over nieuw gedrag en het bestendigen van een nieuwe cultuur. Onze Verandermanagers doen het allebei. Zo blijft jouw organisatie in controle én kun je meebewegen met wat er op je af komt.

"Een belangrijke taak die onze PMO’ers bijna bij iedere klant uitvoeren is het opstellen van rapportages en dashboards om de voortgang van projecten en programma's te monitoren."

Portfolio Management Officer

Onze Portfolio Management Officers (PMO’ers) zijn veelal verantwoordelijk voor het ondersteunen en coördineren van de activiteiten binnen de portfoliomanagementfunctie van een organisatie. Ze werken daarom nauw samen met de Portfolio Manager en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat projecten en programma's binnen de portfolio effectief worden beheerd. Door hun manier van werken zorgen zij voor enthousiasme en structuur binnen jouw organisatie.

Onze PMO’ers onderhouden vaak het portfolio overzicht door het vastleggen van relevante gegevens en documentatie. Een belangrijke taak die onze PMO’ers bijna bij iedere klant uitvoeren is het opstellen van rapportages en dashboards om de voortgang van projecten en programma's te monitoren. De menselijke maat is van groot belang, onze PMO’ers hebben de vaardigheden om de communicatie en samenwerking tussen verschillende projectteams en belanghebbenden binnen de portfolio te coördineren. Hierdoor lukt het hun om naast het vergaren van de portfolio informatie ook te assisteren bij het implementeren van efficiënte werkwijzen en best practices binnen het portfoliomanagementproces.

Onze PMO’ers hebben ervaring in projectmanagement of portfoliomanagement. Daarnaast hebben zij basiskennis van de managementmethodologieën en -tools. Ze krijgen zaken voor elkaar door hun goede communicatieve vaardigheden, vermogen om effectief te kunnen samenwerken, organisatorische vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

Onze PMO’ers willen graag groeien en zijn bereid om te leren en zich te ontwikkelen op het gebied van portfoliomanagement. Daarom spelen onze PMO’ers graag een belangrijke rol in het ondersteunen en coördineren van de activiteiten binnen het portfoliomanagementproces. Door effectieve samenwerking en nauwkeurige uitvoering dragen ze ook binnen jouw organisatie bij aan het succesvol beheren en uitvoeren van projecten en programma's binnen de portfolio.

Benieuwd naar hoe Arlande jouw organisatie kan helpen?
Bel Rieks
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Dit vindt u misschien ook interessant
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut aliquam justo vel sapien rutrum, non vehicula velit porttitor.
No items found.