Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
rollen

Advies en Analyse

rollen

Gedreven om ambities te realiseren, om verandering en verbetering te laten slagen. Dat zit in ons DNA.

"DOOR TE LUISTEREN, ÉCHT GOED TE LUISTEREN, EN BEHOEFTES TE VORMEN OP BASIS VAN ANTWOORDEN."

Strategisch Adviseur

Onze Strategische Adviseur wordt vaak gevraagd voor het adviseren van organisaties op het gebied van strategische veranderingen en onze Adviseur Digitale Transformatie heeft daarbij een specifieke focus op digitale transformatie-initiatieven. Ze werken samen met organisatieleiders om de strategie en waar nodig de digitale strategie te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij beiden ze begeleiding bij het navigeren door complexe veranderingsprocessen.

Hierbij analyseert de adviseur de huidige bedrijfsstrategie en -processen om kansen te identificeren en adviseert het management over de ontwikkeling van een (digitale) strategie die aansluit bij de lange termijn doelstellingen van de organisatie. De adviseur zorgt vaak voor een een roadmap voor (digitale transformatie) -initiatieven, inclusief het identificeren van prioriteiten en mijlpalen.

Om een organisatieverandering te starten wordt door onze adviseurs eerst analyse gedaan van de organisatiecultuur, structuur en processen om de impact van organisatie verandering en een digitale transformatie te begrijpen. Ook ontwikkelen zij veranderingsstrategieën en -plannen om weerstand tegen verandering te minimaliseren en de acceptatie van nieuwe technologieën te bevorderen. Hierbij faciliteren ze workshops en trainingen om medewerkers bewust te maken van de voordelen en de noodzaak van de veranderingen en de digitale transformatie.

Voor de digitale transformatie wordt ook een technologisch advies opgesteld. Hierbij evalueren we de technologische trends en innovaties die relevant zijn voor de markt en de specifieke behoeften van de organisatie. We adviseren over de selectie en implementatie van digitale tools, platforms en systemen die de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen. We werken samen met teams en leveranciers om technische oplossingen te ontwerpen en te implementeren die aansluiten bij de digitale strategie van de organisatie.

In de veranderingen is stakeholdermanagement cruciaal. We bouwen en onderhouden sterke relaties met belangrijke belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. We communiceren de voordelen, risico's en vereisten van digitale transformatie-initiatieven aan het management en andere belanghebbenden. Tenslotte zorgen we voor betrokkenheid en samenwerking van alle relevante partijen bij de uitvoering van de digitale strategie.

Onze strategische adviseurs zijn succesvol door hun sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden en hun uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden. Ze zijn hierdoor in staat om organisaties te begeleiden bij het realiseren van hun strategische doelstellingen door middel van innovatieve en effectieve veranderingsprocessen.

Onze strategische adviseurs zijn niet alleen adviseur. Zij spelen ook een rol bij de implementatie van het advies. Ze stellen een roadmap op en ontwikkelen samen met jouw medewerkers de invulling ervan. Zij verbinden een coördinerende en adviserende rol, hebben oog voor verschillende belangen en invalshoeken. Zo creëren we het beste resultaat.

"Architecten zorgen voor de afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de IT-oplossingen."

Informatie Architect

Onze Enterprise & Solutions Architecten nemen vaak de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van zowel de overkoepelende architectuur van de organisatie als de gedetailleerde oplossingsarchitectuur voor specifieke projecten. Ze zorgen voor de afstemming tussen de bedrijfsstrategie en de IT-oplossingen, waarbij ze de behoeften van jouw organisatie op lange termijn in overweging neemt, terwijl ze ook directe oplossingen bieden voor individuele projecten.

De Architecten nemen vaak deel aan de ontwikkeling van IT-strategieën en -plannen, waarbij ze input leveren vanuit zowel de enterprise- als de solutions-architectuurperspectieven.

Enterprise Architect

Onze Enterprise Architecten ontwikkelen en documenteren de strategische richting en architectuurprincipes van jouw organisatie om ervoor te zorgen dat de IT-investeringen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn. Ook zorgen ze voor een analyse van het huidige IT-landschap en de benodigde organisatie. Ze definiëren architectuurmodellen, -frameworks en -standaarden.

Solutions Architect

Onze Solutions Architect leidt vaak de architectuur- en ontwerpfase van individuele projecten, waarbij deze de behoeften van de belanghebbenden vertaalt naar technische oplossingen. Vervolgens worden meer gedetailleerde oplossingsarchitectuur ontworpen, inclusief systeemcomponenten, integraties, datastromen en beveiligingsmaatregelen. Ook zorgt de Solutions Architect voor consistentie en samenhang tussen verschillende projectoplossingen en de overkoepelende Enterprise-architectuur.

Informatie Architect

Onze Informatie Architect zorgt ervoor dat de informatiestromen binnen je organisatie gestroomlijnd worden en dat informatie op een goede manier wordt beheerd en gebruikt. Ze nemen de verantwoordelijkheid voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van de informatie-architectuur van jouw organisatie.

Vaak nemen onze Informatie Architecten de taak op zich om (een deel van) de informatie-architectuur uit te werken en gegevensmodellen en databasestructuren te ontwerpen. Ook worden ze vaak betrokken bij de integratie van systemen waar ze zorgen voor een naadloze uitwisseling van gegevens. Ze leveren ook vaak een bijdrage bij het definiëren en handhaven van standaarden en richtlijnen voor gegevensbeheer.

Naarmate de senioriteit toeneemt wordt de Informatie Architect ook betrokken bij het adviseren van het management en andere belanghebbenden over strategische beslissingen met betrekking tot informatiebeheer en -architectuur.

Afstemming met alle stakeholders

Niet onbelangrijk is dat ze samenwerken met belanghebbenden op verschillende niveaus binnen de organisatie, waaronder IT, bedrijfsleiders en externe partners, om ervoor te zorgen dat architectuurinitiatieven worden afgestemd op de behoeften en prioriteiten van de organisatie.

Daarom Architecten van Arlande

Onze Architecten beschikken naast bovenstaande ook over uitstekende analytische en probleemoplossende vaardigheden. Hun sterke communicatie- en presentatievaardigheden helpen om technische concepten duidelijk te communiceren aan niet-technische belanghebbenden.

"Technologische innovatie maken we mogelijk door het uitstippelen van een digitale strategie."

Consultant

Onze Consultants op het gebied van Digitalisering adviseren organisaties vaak bij het implementeren van digitale oplossingen en het optimaliseren van bedrijfsprocessen door middel van technologische innovatie. Onze Consultants Procesoptimalisatie richten zich op het identificeren, analyseren en verbeteren van bedrijfsprocessen van organisaties om efficiëntie, kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen te realiseren.

Consultant Digitalisering

De Consultant Digitalisering wordt vaak betrokken bij het opstellen van een digitale strategie. Hiervoor analyseert de Consultant de bedrijfsstrategie en identificeert deze de mogelijkheden voor digitalisering om de bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. De Consultant ontwikkelt een digitale strategie en roadmap die aansluiten bij de behoeften en doelstellingen van de organisatie.

Vaak wordt de Consultant Digitalisering gevraagd voor een technologisch advies. Hiervoor evalueert deze de technologische trends en innovaties om geschikte digitale oplossingen te identificeren. Ook adviseert de Consultant over de selectie en implementatie van digitale tools, systemen en platforms om bedrijfsprocessen te optimaliseren en waarde toe te voegen.

De Consultant geeft niet alleen advies, ook leidt de Consultant in de rol van projectleider vaak digitaliseringsprojecten van concept tot implementatie, inclusief het definiëren van vereisten, het selecteren van leveranciers, en het begeleiden van de implementatie. Om succesvol te zijn zorgt de Consultant ook voor het verandermanagement bij het begeleiden van organisatorische veranderingen die gepaard gaan met de implementatie van nieuwe digitale oplossingen.

Consultant Procesoptimalisatie

Onze Consultants Procesoptimalisatie worden gevraagd voor het identificeren van inefficiënties, knelpunten en verbetermogelijkheden in bedrijfsprocessen. Het kan ook zo zijn dan zij vragen krijgen voor het documenteren van huidige processen en het vaststellen van procesindicatoren om prestaties te meten. Vaak ontwikkelen zij vervolgens verbeteringsvoorstellen en procesoptimalisaties die gericht zijn op het verhogen van efficiëntie, kwaliteit en klanttevredenheid. Ook ontwerpen zij toekomstige procesflows en identificeren zij de benodigde middelen en technologieën.

Naast de analyse richten onze Consultants Procesperformance zich ook op de implementatie en monitoring. Dit doen zij bijvoorbeeld door het leiden van de procesverbeteringen, inclusief het trainen van medewerkers en het monitoren van de resultaten.

Daarom Consultants van Arlande

Onze Consultants hebben aantoonbare ervaring op het gebied van digitalisering, procesoptimalisatie, consultancy of projectmanagement. Daarnaast hebben zij diepgaande kennis van digitale technologieën, procesoptimalisatiemethodologieën en best practices. Door de sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden zijn ze in staat om complexe vraagstukken te doorgronden en praktische oplossingen te vinden.

Onze Consultants zijn door de expertise op het gebied van digitalisering en procesoptimalisatie in staat om organisaties te helpen bij het realiseren van operationele excellentie en concurrentievoordeel door middel van technologische en procesmatige verbeteringen.

"MET GEDULD EN RUIMTE VOOR IEDERS TALENTEN WETEN ONZE BUSINESS - EN INFORMATIE, - PROCES en DATA ANALISTEN HET GEVRAAGDE RESULTAAT TE BEHALEN."

Analist

Organisatievraagstukken voorzien van een passend antwoord. Behoeftes vertalen naar bruikbare IT-oplossingen. Onze Business- en Informatie Analisten creëren vernieuwende bedrijfsideeën op basis van klant- en marktontwikkelingen. Zij zijn de brug tussen Business en IT, zijn analytisch maar weten bovenal snel te schakelen. Samen met onze proces- en Data Analisten weten ze oplossingen te vinden in lang gebruikte systemen, hebben een sterk probleem oplossend vermogen en laten je bewust worden van hoe het anders kan.

Business Analist

Wat wil de organisatie en hoe is dat georganiseerd? Welke processen vinden er plaats en worden deze goed gefaciliteerd? Om erachter te komen waar onze Business Analisten aan mogen werken, nemen ze eerst een stap terug. In gesprek met (programma) teams of proces- of producteigenaren stellen zij het einddoel scherp. Ze wegen alternatieven af en vormen een beeld bij de werkelijkheid. Wat loopt er goed, waar ontstaan knelpunten? Zijn er nog andere wegen die naar Rome leiden?

Na overeenstemming van de inventarisatie stellen onze Business Analisten op basis van de geleverde inzichten een prioriteitsstelling op. Ze duiken dieper in onderliggende Business vraagstukken, rollen, processen en de informatievoorziening.

Informatie Analist

Om het antwoord op gestelde Business vragen scherp te krijgen is veelal inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van de informatievoorziening nodig. Onze Informatie Analisten responderen op vragen als: hoe lopen informatiestromen intern? Waar is wanneer welke informatie nodig? Of: hoe past het nieuw gevraagde in de bestaande processen en het informatielandschap?

Inzicht in de informatieoverdracht tussen mensen, afdelingen en systemen vraagt om kennis van zaken. Met geduld en ruimte voor ieders talenten weten onze Informatie Analisten het gevraagde resultaat te behalen. Zij zorgen ervoor dat medewerkers antwoorden leren vinden in bestaande bronnen of een waardevol aandeel weten te leveren aan de invulling ervan. Het liefst (deels) geautomatiseerd.

Proces Analist

Onze Proces Analisten worden vaak gevraagd voor het analyseren van bedrijfsprocessen om inefficiënties te identificeren en verbeteringen voor te stellen. Ze verzamelen en documenteren daarvoor de vereisten van belanghebbenden voor procesverbeteringsprojecten. Ook ontwerpen zij nieuwe processen of passen bestaande processen aan om de operationele efficiëntie te verbeteren. Hiervoor werken ze samen met belanghebbenden op verschillende niveaus van de organisatie om procesverbeteringen te implementeren en te testen.

Onze Proces Analisten hebben kennis van moderne procesmodelleringstools en -methodologieën. Ook hebben ze ervaring met project- en veranderingsmanagement. Door de sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden maar ook de uitstekende communicatieve vaardigheden worden resultaten behaald.

Data analist

Onze Data Analisten vertalen functionele wensen van gebruikers naar termen die voor een data engineer te begrijpen zijn. Daarbij worden functionele vragen vertaald in een technisch antwoord, dat door het team van de Data Analist geïmplementeerd worden. Als het software product eenmaal gereed is, is de Data Analist ook de eerst aangewezene om te kijken of het opgeleverde product ook antwoord geeft op de functionele wensen.

Een Data Analist vervult bij Business Intelligence een spilfunctie tussen de gebruiker, die bepaalde rapportages wenst, de engineer, die uit de databases de gevraagde gegevens kan halen en de tester, die kan aantonen dat de correcte gegevens worden getoond. Bij Business Intelligence is de rol van de Data Analist om te zorgen dat het opgeleverde informatieproduct (rapport, kubus) ook een antwoord geeft op de vragen die de gebruiker heeft gesteld?

Onze Data Analisten zijn bekend met moderne databases en met data modelleringstechnieken. Daarnaast zijn ze in staat het data model uit te leggen in termen die voor de gebruiker begrijpelijk zijn.

Benieuwd hoe inzicht in cruciale informatie kan bijdragen aan de ambitie van jouw bedrijf?
Neem contact op met Rieks
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Dit vindt u misschien ook interessant
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut aliquam justo vel sapien rutrum, non vehicula velit porttitor.
No items found.