Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
Waar start jouw ambitie

Het onderwijs moet flexibiliseren. Wij weten waar je moet starten.

ambitie
Als onderwijsinstelling sta je voor gigantische uitdagingen. Voortkomend uit wet- en regelgeving, innovaties en marktontwikkelingen ontstaan dagelijks nieuwe behoeftes en wensen die onderling met elkaar verbonden zijn. Flexibilisering is zo’n uitdaging. Ontstaan vanuit de succesvolle pilots van de Rijksoverheid, met als doel de instroom in deeltijd en duale opleidingen te verhogen. Flexibilisering raakt de hele onderwijsketen. Eenmaal begonnen is er bovendien geen weg terug. Maar.. waar start je eigenlijk?

Flexibiliseren in de basis

Waar studenten steeds meer ruimte voor hun persoonlijke achtergrond en individuele wensen verwachten, vraagt de maatschappij om goed opgeleide professionals. Waar docenten een goed georganiseerde werkomgeving ter ondersteuning aan het primaire proces verwachten, vraagt de maatschappij om kwalitatief goed onderwijs. Eerlijk is eerlijk: zo makkelijk is het onderwijs nog niet.

Flexibiliseren is inspelen op meer keuzevrijheid en behoeftes. Waar de ene definitie van flexibiliseren inspeelt op een flexibel opgezet curriculum met professionals in een afwisselende leeromgeving, focust een ander op tentaminering, roostering of de hele student journey. Flexibilisering leidt tot kansen en uitdagingen, maar net zo goed tot risico’s en successen. De grote vraag is alleen: hoe geef je invulling aan alle wensen?

Flexibiliseren is organiseren

Hoe houd je ontwikkelingen schaalbaar, haalbaar en betaalbaar? Hoe bewaak je de werkdruk van collega’s? Hoe borg je de kwaliteit van het onderwijs en wat is er nodig om te voldoen aan opgelegde competenties? Invulling geven aan landelijk gestelde doelen, terwijl je jouw eigen cultuur eer aan doet. Weten in te spelen op datgene wat het beste bij jouw organisatie, docenten en studenten past. Het is én blijft een zoektocht.

Flexibilisering is dan ook een terugkerend agendapunt binnen alle onderwijsinstellingen. Het laat zich simpelweg niet vangen in (al bekende) programma’s of projecten, maar moet gevormd worden in de dagelijkse praktijk. Flexibiliseren vraagt om een multi- en interdisciplinaire samenwerking.

Flexibilisering en standaardisering gaan samen

Om onderwijs dat is afgestemd op persoonlijke ambities en omstandigheden aan te bieden dient de student regie te krijgen over haar eigen leertraject. In de praktijk betekent dit dat een student op sommige onderdelen kan versnellen of vertragen. Bij de meeste onderdelen kan een eigen vorm voor het aantonen van de leeruitkomst worden gekozen, tot op zekere hoogte is de volgorde van onderdelen zelf te bepalen. Het scheppen van duidelijke kaders geeft overzicht. De student krijgt haar keuzevrijheid, de organisatie blijft hanteer- en betaalbaar.

Voordat de regie bij studenten belegd kan worden, is een duidelijke stip op de horizon en ondersteuning door een lerend netwerk nodig. Deze belangrijke taak ligt in handen van het management. Zij sturen vanuit een hogere visie, houden een scherp oog op beroepsvereisten, focussen op de grenzen van organiseer- en studeerbaarheid.

Aan de slag met flexibilisering met Arlande

Over flexibilisering praten is dan ook goed, zinvol en een eerste stap in de juiste richting. Arlande is hierin de partner die je nodig hebt. Om draagvlak te creëren en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, maar ook om inspiratie op te doen voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Vervolgens is het een kwestie van het formuleren van een gedragen visie. Pas dan ontstaat immers de échte dialoog.

Zodra de visie geformuleerd is, organiseren we werksessies waarin we discussiëren over strategische besluiten. Samen bespreken we de principes die jouw organisatie hanteert van A tot Z. Vervolgens nemen we aan de hand van een overzicht met de belangrijke elementen van flexibiliseringen (curriculum, applicatielandschap, processen, roosters, inhoud van onderwijs), door wat op orde is, wat aangepast moet worden, waar de complexe vraagstukken liggen, welke keuzes nog gemaakt moeten worden. Door dit met meerdere betrokkenen in diverse workshops te doen, ontstaat een gedragen beeld van de aanpak van flexibilisering in het onderwijs met verschillende tijdshorizonnen. Dit kan dan omgezet worden in een programma, backlog of overzicht met initiatieven om stap voor stap de flexibilisering te realiseren.

We starten klein en richten ons op de feitelijke organisatie van de flexibilisering. Onze mensen leggen de benodigde verbindingen, kris kras door jouw organisatie heen. We bouwen bruggen, stellen nieuwe manieren van werken in. We coachen, zorgen voor helder en doelgerichte communicatie. Met een roadmap op basis van drie tijdshorizonnen (huidig schooljaar, volgend schooljaar en over twee jaar) nemen we jouw organisatie en collega’s mee in de juiste beeldvorming en plannen voor jullie toekomst gerichte onderwijsinstelling.

Het onderwijs flexibel maken is een ingrijpend proces. Naast het curriculum en de bijbehorende onderwijslogistiek raakt dit ook de rol van docent én student. De invoering van flexibilisering vraagt daardoor om een collectief verander- en leerproces. Nu én in de toekomst. Wij dagen jou graag uit om het onderwijs nog mooier te maken dan het al is.

Download ook ons nieuwste Arlande Onderwijs Magazine.

Direct aanvragen

Ben jij klaar voor de eerste stap richting een flexibele toekomst?
Neem contact op met Rieks.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755