Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
Waar start jouw ambitie

De uitvoering binnen mijn gemeente moet slimmer, zodat we kunnen voldoen aan alle opgaven en wettelijke taken.

ambitie
Iedere gemeente is verantwoordelijk voor een veelheid aan (wettelijke) taken en ontwikkelingen. Acute en urgente vraagstukken als koopkrachtdaling, ontheemden en vluchtelingen worden dagelijks gemengd met achterstanden, kwetsbaarheden, organisatorische issues. Doorgaan op de huidige voet verhoogt de kans dat geen enkel doel behaald of project afgesloten wordt. Dat het anders moet is duidelijk. De grote vraag is: hoe dan wel?

Agile principes helpen bij het omdenken

Een tekort aan geld en personeel, teveel dagelijkse werkzaamheden. Nieuw gestarte, maar tegelijkertijd ook nog openstaande projecten. De opstapeling van verantwoordelijkheden veroorzaakt binnen gemeenten organisatorische vraagstukken. Er heerst een grote noodzaak om na te denken over de uitvoering van al deze taken.

In de praktijk horen we geregeld dat Agile dé oplossing zou moeten zijn. De Agile manier van werken is immers een concept met focus op inhoud en interactie tussen mensen waardoor de uitvoering van processen efficiënter en sneller gaat. Exact in die zin zit jouw antwoord. Volgens ons helpen de principes van Agile werken bij het werken binnen gemeenten. Door beschikbare tijd en capaciteit in te zetten op enkel procesverbetering, kom je er niet. Wij zien Agile daarom als een middel, niet als doel op zich.

Terug naar de tekentafel

Vragen als waarom doen we dit (nog), hoe gaan we dit nu weer organiseren, hoe werken we de achterstanden weg met een beperkt aantal collega’s en welke onderwerpen zijn het meest urgent en hebben de grootste waarde voor onze burgersbeheersen de dagelijkse overleggen binnen gemeenten. Gebaseerd op de elementen van het Agile werken, kiezen wij er bewust voor om de uitvoering van al deze taken slimmer te organiseren. Opgavegericht werken, noemen we dat.

Aan de hand van een oriënterende vragenlijst stellen we vast welke opgaven bij jou op tafel liggen. We nemen jouw (project)organisatie onder de loep en koppelen strategische uitgangspunten aan uitvoerende taken. We benoemen rollen, cultuuraspecten en introduceren bruikbare hulpmiddelen om keuzes te onderbouwen en duiden. Vanaf dat moment weet een ieder binnen jouw organisatie waarom iets wel of juist niet gebeurt.

Stop starting, start stopping

Om dat te bereiken starten wij geen grootschalig onderzoek, maar focussen we op een proces van continu verbeteren. We benoemen de pijnpunten binnen jouw organisatie en gaan prioriteren. Waar starten we, wat zijn de vervolgstappen? Vervolgens kijken we of het pijnpunt te koppelen is aan één of meerdere van de door ons geformuleerde organisatie dimensies. Dit zijn: medewerker en motivatie, cultuur en leiderschap, visie en strategie, organisatieontwerp en besturing, proces, technologie.

Per belanghebbende dimensie formuleren we de beoogde situatie. Met dit doel helder voor ogen werken we samen toe naar concreet meetbaar resultaat, naar meer werkplezier. Dat vraagt om openheid, om focus op datgene wat het meeste urgentie heeft. We werken vanuit de uitgangspunten binnen jouw beleid en aan datgene wat de meeste waarde oplevert voor de burgers binnen jouw gemeenten.

Niet sneller, maar slimmer werken

We starten bij de processen en analyseren hoe deze in elkaar zitten. We kijken hoe zaken binnen jouw gemeenten lopen en wat de impact hiervan is. Vanuit ieder proces beoordelen wij hoe we dit slimmer kunnen inrichten. We optimaliseren en draaien aan de knoppen waar nodig. We starten met het probleem dat de grootste waarde heeft om opgelost te worden en bouwen vervolgens steeds verder af.

Onze aanpak gaat dwars door al jouw principes en afdelingen heen. Om structureel te verbeteren moet je namelijk op wel tien plekken tegelijkertijd zijn. Wij weten door de linies heen te voetballen, zijn neutraal en niet gebonden aan domeinen of kolommen. We pakken het beantwoorden van jouw vraagstelling doelgericht op en focussen niet op bestaande werkwijze of structuren. Onze ervaring gecombineerd met een ontbrekende organisatie ballast zorgt voor een open blik.

De professionals van Arlande brengen rust, maar zorgen tegelijkertijd voor de juiste beweging. Door te inventariseren en prioriteren weten wij toe te werken naar de snelst haalbare, kwalitatieve en slimme resultaten. Wij weten kansen en uitdagingen zorgvuldig beet te pakken, zetten concrete stappen en bouwen aan jouw toekomst.

Ben jij toe aan een slimme organisatie?
Neem contact op met Rieks.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755