Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
Heliomare
segment
Zorg
blog & cases
Zorg
Heliomare ondersteunt kinderen en volwassen met niet-aangeboren hersenafwijkingen. In haar medisch specialistische revalidatiecentra kunnen patiënten en cliënten terecht voor klinische (langdurige opname) of poliklinische behandeling en revalidatie. Daarnaast biedt Heliomare behandeling en begeleiding na afronding van een revalidatietraject.

Gecontroleerd organiseren

Heliomare is een zorgorganisatie met tal van mogelijkheden. Van arbeids(re-)integratie en onderwijs tot revalidatie, beweging en sport. Ieder van deze afdelingen wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens een externe audit. De uitkomsten hiervan heeft de accountant van Heliomare in opeenvolgende jaren gevormd tot een verbetervoorstel om de administratieve organisatie en interne beheersing beter op orde te krijgen.

Om binnen Heliomare de controle te verbeteren, zijn een aantal onderdelen in kaart gebracht om mee te starten. Zo was het belangrijk om de processen te structureren omtrent bedrijfsvoering. Na het vertrek van de manager Bedrijfsvoering ontbrak het echter de teamleiders en -leden aan tijd, focus en expertise om deze aandachtspunten op te pakken en te implementeren. Namens Arlande is Marc Janssen gevraagd om hier een passend gevolg aan te geven.

“De manager Bedrijfsvoering van Heliomare was verantwoordelijk voor HR, ICT, huisvesting, finance, facilitair en vastgoed, ondersteuning van resultaat verantwoordelijke eenheden en het secretariaat. Een flink aantal afdelingen waar tijdens de audits ook een groot aantal verbeterpunten is geconstateerd. Het was mijn taak om deze afdelingen operationeel te begeleiden en samen met hen de genoemde verbeterpunten te implementeren of op te lossen”.

- Marc Janssen, interim manager bij Arlande

Basis op orde

Om de genoemde verbeteringen te realiseren, maar bovenal te borgen startte Marc het programma Basis op Orde. Binnen dit programma rapporteerde Marc maandelijks aan de financiële commissie, bestaande uit de Raad van Toezicht en externe accountant EY. De daadwerkelijke uitvoering van de genoemde verbeterpunten werd door Marc aangestuurd en uitgevoerd door teamleiders en -leden van Heliomare. Zij vonden het echter lastig om de opzet, het bestaan en de werking van verbeterpunten aan te tonen.

Door het grote aantal verbeterpunten samen met hen te prioriteren en plannen, rekening houdend met ieders agenda, werden resultaten in kort-cyclische stapjes ter hand genomen. Zo is als uiteindelijk resultaat het merendeel van de genoemde verbeterpunten binnen een half jaar opgepakt, opgelost, geïmplementeerd én geborgd binnen de interne organisatie. Ook richting de extern betrokken accountant konden de doorgevoerde wijzigingen aangetoond en als uitgevoerd bestempeld worden tijdens de eerstvolgende audit.

Resultaat

Door breed en inventief te kijken naar de hoogte van diverse kostenposten is het Marc daarnaast gelukt om een substantieel bedrag structureel van de begroting te schrappen. Dit resultaat behaalde hij door:

  • Een beroep te doen op externe subsidies voor ICT kosten;
  • Het programma Basis op Orde voort te zetten met uitsluitend intern personeel;
  • Panden af te stoten, te verkopen of (onder) te verhuren;
  • De functie van manager Bedrijfsvoering te laten vervallen en de cruciale taken in andere rollen te beleggen;
  • Verzuim van eigen personeel te verlagen, zodat er geen extern personeel ingezet hoeft te worden;
  • Het jaarlijkse sportevenement Heliolympics uitsluitend met eigen medewerkers te organiseren.

Heliomare beschrijft de bijdrage van Marc als onderscheidend en een goed voorbeeld voor haar eigen medewerkers.

“Marc heeft zich snel kunnen aansluiten in onze organisatie en wist adequaat, zowel schriftelijk als mondeling, te rapporteren. Hij is resultaatgericht en absoluut geen bedreiging voor onze eigen medewerkers. Het lukte hem om - zonder de relatie op scherp te zetten - te komen tot samenwerking en een groot deel van de door onze accountant genoemde verbeterpunten op te lossen”.

- Heliomare
Wil je meer weten over onze aanpak in dit soort situaties?
Neem contact op met Bernard Steenaart.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-54768233
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
Smart building technology bij het MUMC: op naar de toekomst
lees verder
Case
GGD GHOR de crisis de baas door de juiste digitale middelen
lees verder
Case
Longfonds: op naar een wendbare organisatie
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Zorg
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.