Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
segment
blog & cases
No items found.
Waarom digitale innovatie in het onderwijs noodzakelijk is, heeft iedereen in de afgelopen maanden aan den lijve kunnen ondervinden. Als gevolg van Covid-19 is lesgeven op afstand bijna de nieuwe norm. Hoe het in de toekomst verder gaat, valt niet te voorspellen. Wel is duidelijk geworden dat digitalisering van het onderwijs één van de nieuwe zekerheden is voor de komende jaren.

Waarom digitale innovatie in het onderwijs noodzakelijk is, heeft iedereen in de afgelopen maanden aan den lijve kunnen ondervinden. Als gevolg van Covid-19 is lesgeven op afstand bijna de nieuwe norm. Hoe het in de toekomst verder gaat, valt niet te voorspellen. Wel is duidelijk geworden dat digitalisering van het onderwijs één van de nieuwe zekerheden is voor de komende jaren.

Werksessie saMBO-ICT conferentie

Tijdens de afgelopen saMBO-ICT conferentie verzorgde Rob Knechten, directeur bij advies- en managementbureau Arlande een werksessie met betrekking tot die digitale innovatie. De werksessie werd voorafgegaan door een introductie van Ellen Sinnige, lid CvB van ROC Mondriaan en bestuurlijk trekker van het programma Doorpakken op Digitalisering bij saMBO-ICT. Rob Knechten presenteerde tijdens de werksessie de resultaten van de eerste (kleinschalige) benchmark over de status van digitale innovatie in het onderwijs.

Hoe kunnen instellingen digitale innovatie in het onderwijs inzetten zodat dit de kwaliteit van het onderwijs verhoogt en bijdraagt aan het succes van hun student? Digitale innovatie is veel breder dan het introduceren van nieuwe, in het oog springende technologie zoals virtual reality. Het omvat onder meer het ontwikkelen van de juiste digitale vaardigheden bij docenten en het opzetten van pilots om methodieken en technieken in de praktijk te testen. Een belangrijk uitgangspunt is dat een instelling een visie ontwikkeld over dit onderwerp en deze verwerkt in het curriculum.

20 jaar onderwijsexpertise gebundeld

Binnen Arlande is meer dan twintig jaar onderwijsexpertise op het gebied van digitale innovatie gebundeld. Dit heeft geresulteerd in een model over digitale innovatie. Hierin is een aantal ‘versnellers’ en ‘randvoorwaarden’ benoemd die direct impact hebben op de mate van succes van digitale innovatie in het onderwijs en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Het model helpt om het goede gesprek te voeren met belangrijke stakeholders binnen de instelling. Het versterkt het gemeenschappelijk beeld van de realiteit, de ambitie en de benodigde stappen rondom digitale innovatie in het onderwijs. 

I³ Model Digitaal Innoveren

Het onderstaande plaatje is een visualisatie van het model naar aanleiding van de conclusies uit de benchmark die Rob Knechten tijdens de werksessie bij de saMBO-ICT conferentie presenteerde. Uit de visualisatie valt te herleiden dat op dit moment de aansluiting bij het curriculum en digi-ondersteuning laag scoort. Daarnaast toont de visualisatie aan dat het bestuurlijk draagvlak, digitale leermiddelen en IT-voorziening op orde zijn. Wel wordt kristalhelder dat de samenwerking tussen het bestuur en managementlagen voor verbetering vatbaar is aangaande digitale innovatie. Het realiseren van de benodigde randvoorwaarden is deels gelukt. Nu is het tijd om deze te verstevigen en verder uit te bouwen.

Model

Van inzicht naar actie

Het bovenstaande model is gekoppeld aan een niveau van volwassenheid. Hierin kan een onderwijsinstelling aan de hand van de benchmark en de eigen ambitie zien op welk aandachtsgebied stappen nodig zijn. Zoals in dit artikel beschreven, draagt dit bij aan succesvol anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving.

Om te voorkomen dat digitale innovatie doodbloedt in experimenten, is de ambitie bepalend. Ambitie is de stip op de horizon waar we naar toe werken. Vervolgens wordt per aandachtsgebied bepaald wat de afstand is tot het niveau van de ambities. Deze stappen worden geprioriteerd en samengevoegd in een plan. Tevens wordt een tijdlijn bepaald zodat vervolgacties geclusterd en geprioriteerd benoemd zijn. Digitale innovatie doe je er niet zomaar even bij.

Vanuit de saMBO-ICT conferentie en onze praktijk blijkt dat het raadzaam is dit met multidisciplinaire teams op te pakken. Volgens een deelnemer aan de werksessie is het niet ‘wij van onderwijs’ en ‘wij van onderwijsondersteuning’, maar ‘dit kan alleen maar samen’. Hiermee werd het gevoel dat bij meerdere deelnemers leefde mooi samengevat.

Kortom

Het afgelopen half jaar is veel tijd en energie gestoken in het online-onderwijs. Om hier een structureel succes van te maken, is digitale innovatie noodzakelijk. Dit vraagt om een ambitieniveau, aandacht vanuit het CvB, een multidisciplinaire samenwerking en een actieplan waar alle aandachtgebieden op gewenste volwassenheidsniveau wordt gebracht. De benchmark laat zien dat succes mogelijk is, op voorwaarde dat de instelling gericht aan de slag gaat. Niet alles tegelijk en voor alle parameters een 10 willen halen. Kies de route passend bij de capaciteit en het volwassenheidsniveau van de instelling.

Wil je weten hoe jouw instelling of afdeling scoort op de versnellers en de randvoorwaarden? Vul dan via deze link, of via onderstaande QR-code de enquête in. Des te meer mensen de enquête invullen, des te completer de benchmark voor iedereen wordt.

qr code

Wil je meer weten over onze aanpak, training of een onderwijsbijeenkomst? In de eventkalender op onze website staat een overzicht van de geplande onderwijsevents. Graag komen wij met jou in contact. Je kunt ons bereiken via onderstaand contactformulier. Wij delen graag onze ervaringen; kennis verdubbelt als je het deelt.

Wil je meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Rieks Oosting:
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Ard van Diepen

Als projectleider ben ik betrokken projecten op het gebied van sturingsinformatie en organisatieontwikkeling. Mijn bijdrage zit in het zien van de (dys) functionaliteiten in organisaties waarbij ik in staat ben om vanuit de relatie stapsgewijs verbeteringen aan te brengen.

bekijk pagina
Rob Knechten

Rob Knechten ondersteunt Raden van Bestuur, directies en CIO's bij het vertalen van een strategie in concrete acties, epics, programma’s of projecten om vervolgens regie te hebben op complexe veranderingen waarbij naast de mens de digitale transformatie, procesverbetering en informatievoorziening een belangrijke rol spelen. Vervolgens zorgen dat transitie wordt gerealiseerd en doelen bereikt als manager of adviseur.

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle interviews & blogs