Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
Min. Defensie
segment
blog & cases
No items found.
Het ministerie van Defensie beschermt wat ons dierbaar is. In opdracht van de politiek verdedigen militairen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Het ministerie van Defensie beschermt wat ons dierbaar is. In opdracht van de politiek verdedigen militairen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Op de achtergrond ondersteunt het ministerie in procesmatige en inhoudelijke vraagstukken voor een optimale samenwerking.

Behoefte aan overzicht en teambuilding

Rust en ruimte om datgene te doen wat echt gedaan moet worden. Procesmatig weten in te spelen op lopende projecten. Op de juiste manier toewerken naar een stabiele HR recruitment applicatie in combinatie met de adoptie ervan. Het defensieonderdeel DCPL (Dienstencentrum Personeel en Logistiek) is verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van militairen. Om de teamontwikkeling en de teamprocessen te verbeteren, is Meryl Coutinho gevraagd het team van bedrijfsvoering en informatie voorziening (IV) te begeleiden, zowel inhoudelijk als procesmatig om hen duurzaam en effectiever te laten functioneren. Een duidelijk ‘High Performance Teams’ vraagstuk.

Vragen als: wat is ons einddoel? Wanneer ben jij in je kracht als teamlid? Hoe komen we tot de uiteindelijk beoogde resultaten? Hoe zorgen we ervoor dat we daadwerkelijk datgene opleveren wat eindgebruikers helpt om hun werk te kunnen doen? Wat zijn de wensen van onze eindgebruikers? En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we deze wensen ook daadwerkelijk realiseren? helpen Meryl op weg om bestaande teamprocessen te stroomlijnen, ontbrekende processen in kaart te brengen en het team verder te ontwikkelen.

“Toen ik startte binnen het IV team van DCPL ben ik begonnen met meedraaien in de dagelijkse gang van zaken en heb ik veel gesprekken gevoerd met de afzonderlijke teamleden. Zo kreeg ik zicht op de processen, ieders werkwijze en taken, kon ik de situatie inventariseren. Ik lette daarbij vooral op het proces en niet op de inhoud, waardoor ik al gauw in zag waar de grootste pijnpunten zaten. Langs de as van de High Performance Teams factoren: bevlogenheid, zelfmanagement, in- en externe samenwerking en leiderschap, kon ik de output van de inventarisatie kwijt en stelde ik vervolgens een geprioriteerde actielijst op. Deze actielijst hebben we daadwerkelijk op een geleide prioritering afgewerkt en opgelost. Door frequent te reflecteren op de effectiviteit kwamen er weer nieuwe acties bovendrijven, die vervolgens weer opgepakt, afgewerkt en opgelost konden worden. Oftewel: wij zijn in een flow gekomen waar continu verbeteren op teamontwikkeling en de teamprocessen centraal staat.”

Meryl Coutinho, Agile Transformatie consultant bij Arlande

Procesmatig inrichten

Om de gestelde doelstellingen rondom de applicatie te realiseren, was het nodig dat Meryl dieper in de ontstane teampatronen dook. Door verschillende teamsessies te faciliteren, gebruikmakend van de Liberating Structures werkvormen, zijn de patronen transparant gemaakt en is er als team een actieplan gemaakt om de patronen die niet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen te elimineren.

Patronen zijn lastig te doorbreken, een actieplan zorgt voor focus maar schuurt tegelijkertijd ook met de status quo. Het is de kunst om op het juiste moment aan de juiste knoppen te draaien om een verandering teweeg te brengen. Meryl houdt hierbij rekening met de teamdynamieken, het adaptief vermogen van elk individu, de ervaren werkdruk en de overall context.

Naast het inrichten van de teamverbeteringen is Meryl gevraagd te ondersteunen bij een nieuw programma dat de schone taak heeft om een opdracht vanuit de Tweede Kamer te realiseren in drie jaar tijd. Vanuit haar faciliterende rol helpt zij het MT van DCPL, middels strategie- en heisessies, om de juiste voorbereidingen te treffen om het programma van start te laten gaan. In de door haar georganiseerde sessies wordt dieper op het vraagstuk ingegaan en zorgt Meryl dat het MT op één lijn uitkomt en de implicaties worden geschetst.

Resultaat

Door te zorgen voor vertrouwen als voedingsbodem weet Meryl een ieder maximaal tot bloei te laten komen. Vanuit daar kijkt zij er naar uit om met teams te bouwen aan de juiste zaken. Door zowel het programmateam als de onderliggende projectteams op een wendbare manier te laten samenwerken en organiseren, verwacht zij dit Defensieonderdeel in de toekomst beter in staat te laten zijn om alles wat op hen afkomt op een goede manier op te pakken en af te ronden.

Door de inzet en ondersteuning van Meryl weet DCPL aan de juiste knoppen te draaien en bewustzijn te creëren, zodat datgene wat moet gebeuren, ook daadwerkelijk gebeurt. Meryl heeft een duurzame basis aangelegd voor de teameffectiviteit, leert teamleden vooruit te durven kijken en professionaliseren, zodat er samen gebouwd kan worden aan datgene wat het team nodig heeft: rust om te focussen, ruimte om innovatief te zijn en regelmaat zodat je als team voorspelbaarder wordt en kan groeien.

“Meryl werkt toe naar het neerzetten van een professionele programma- en projectorganisatie , inclusief alles wat daarvoor nodig is. Ze werkt en denkt in structuur samen met ons team, maar weet ook onze adviseurs bedrijfsvoering en het MT strategisch te verbinden, triggeren en te begeleiden. Ze heeft ons geholpen om te vertragen om overzicht en inzicht te krijgen, waardoor we uiteindelijk weten te versnellen om onze doelstellingen te kunnen behalen. Daarbij volgt zij geen vast omlijnd plan of raamwerk, maar kijkt ze naar datgene wat er echt nodig is. Meryl weet precies de vinger op de zere plek te leggen. Door haar innemende persoonlijkheid kan zij dit doen met respect, betrokkenheid en aandacht voor mens en organisatie.”

Ministerie van Defensie
Wil je sparren over een vergelijkbaar vraagstuk?
Neem dan contact op met Rieks.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle interviews & blogs