Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
GGD GHOR
segment
Overheid, Zorg
blog & cases
GGD GHOR is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werkt zij met én voor haar leden. Bovendien is GGD GHOR de verbindende schakel tussen kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.

Inzicht in een crisissituatie

In tijden van crisis, zoals de COVID-19 pandemie, is inzicht in de huidige situatie cruciaal. GGD GHOR speelde een belangrijke rol in de bestrijding van het Coronavirus binnen Nederland en wenste naast inzicht in de huidige situatie ook zicht op de vooruitgang en het aanslaan van de door het RIVM gestelde maatregelen. Om dit te bewerkstelligen is Harry Pennings, interim manager bij Arlande, aangesteld om het datamanagement van de GGD GHOR op orde te brengen en vervolgens een toekomstbestendig protocol neer te zetten.

Startend in een nog opbouwende omgeving binnen een aparte Corona programma organisatie, inmiddels bekend als het LCCB (Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding), lag bij Harry de verantwoordelijkheid voor het opbouwen van de teams die met behulp van diverse bronnen middels onder ander dashboards inzicht geven in de actuele cijfers. Vanuit deze dashboards werden alle informatie vragen vanuit de GGD, GGD GHOR, het RIVM, Ministerie van VWS en andere ketenpartners zoals het CBS beantwoord. Bovendien vormden deze dashboard de basis voor rapportages en testuitslagen, waardoor regionale GGD’en tijdig materialen en vaccinaties in konden kopen.

“In het begin lag de dashboard focus vanzelfsprekend op de testuitslagen. Wat zijn de bevindingen? Waar staan we vandaag en wat kunnen we de komende tijd verwachten? Al gauw volgden ook dashboards voor de vaccinatiestroom, het bron- en contactonderzoek en de bezetting van alle zorginstellingen in Nederland. Onderliggend was daar een heleboel data voor nodig. Mijn tweede verantwoordelijkheid werd dan ook het aansturen, op- en uitbouwen van team data. Dit team is gaandeweg gegroeid van één naar 10 medewerkers, waarmee we alle datastromen richting de verschillende dashboards hebben opgezet. Zo wisten we vanuit één centrale omgeving alle antwoorden op vragen rondom besmettingen, testen en vaccinaties aan te leveren aan de systemen van de GGDen en de ketenpartners waaronder het RIVM, VWS, Dienst testen, enz...".

Harry Pennings, interim manager bij Arlande

Digitaal bouwen

Naast de bouw van verschillende dashboards was het team onder leiding van Harry drukdoende met het ontwerpen en bouwen van de GGD backend van de CoronaCheck-app. Door deze mobiele applicatie werden de juiste gegevens opgevraagd vanuit het test- of vaccinatieproces van de GGD. Dit project is onder flinke druk en van scratch af aan opgebouwd, waarbij er aan hoge dataveiligheidseisen (conform AVG-wetgeving) voldaan moest worden. Maar ook voor het kunnen zetten van een vaccinatie werd in een periode van slechts zes weken door het  team, de datastromen vanuit CoronIT ingericht, werden de GGDen voorzien van regionale data en het CIMS van het RIVM voorzien van de benodigde gegevens.

De functionele uitwerking van de dashboards en onderliggende datastromen liet Harry aan de experts uit zijn teams over. Hij hield zich bezig met het faciliteren van de teamleden en het uitbouwen van leveranciers, contacten en projecten. Daarnaast lag de aansturing van beide teams met alle bijbehorende werkzaamheden en de afstemming met diverse stakeholders in zijn handen.

Het ad hoc acteren op datgene wat er speelt is aan Harry wel besteed. Buiten de pieksituaties om bleef hij taken van teamleden continueren en zorgde hij waar nodig dat procesveranderingen werden doorgevoerd. Aan de hand van een Agile werkwijze konden beide teams snel handelen zodra er een nieuwe informatievraag ontstond.

Resultaat

Voor Harry persoonlijk was het brede maatschappelijke belang van deze opdracht een belangrijke motivator. Ondanks de (soms) heersende chaos wist hij het doel voor ogen te houden. Bovendien voelde hij het belang om ieders mening en beeld van de crisissituatie te onderbouwen op de juiste informatie. Het voelde als zijn taak om ervoor te zorgen dat de informatie en data waarop keuzes en maatregelen gebaseerd werden zo betrouwbaar mogelijk was. Dat de door zijn teams opgestelde dashboards vandaag de dag nog altijd gebruikt worden, bewijst de inzet en toewijding van Harry des te meer.

In zijn huidige rol als teammanager Public Health Care Intelligence Platform binnen de GGD GHOR kijkt Harry vooruit en richt hij zich op de toekomst. De primaire focus ligt nu op reguliere organisatie vragen, die door de drukte tijdens de COVID-19 pandemie lange tijd zijn blijven liggen. Ook wordt al gewerkt aan een nieuw platform van de toekomst en een pandemische omgeving, die naast de infectieziekten registratie ook geschikt is in een pandemische situatie die hopelijk nog lange tijd niet zal optreden. De rol en inzet van zowel Harry als zijn teamleden zal ook de komende periode vooral gericht zijn op het verder uit- en opbouwen van de dataomgeving van GGD GHOR, zodat er van ad hoc naar projectmatig en gestructureerd onderhoud toegewerkt kan worden.

“Harry wist ad hoc en in hoge snelheid in te spelen op datgene wat er nodig was. De realisatie van de CoronaCheck-app is een mooi voorbeeld van de inzet en toewijding van zijn teams. Ook zijn manier van handelen rondom de vaccinatiestroom weergeeft mooie praktijk voorbeelden. Vanuit zijn coördinerende rol wist hij doelen te realiseren, terwijl er binnen het team enthousiasme en energie heerst”.

GGD GHOR
Achtergrond patroon
Wil je sparren over een vergelijkbaar vraagstuk?
Neem contact op met Rieks Oosting.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
Innovatie in asset- en onderhoudsmanagement door digitale proces- en ketenoptimalisatie
lees verder
Case
KNAW klaar voor vaste teamleider door focus en inzicht in processen
lees verder
Case
HLTsamen: Van crisisorganisatie naar stabiele projectorganisatie
lees verder
Case
CROW introduceert Agile werken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Overheid, Zorg
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.