Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
CROW
segment
Overheid
blog & cases
Kennisplatform CROW is één van de partijen die ervoor zorgt dat de Nederlandse infrastructuur, openbare ruimte, het verkeer en vervoer goed geregeld zijn. Deze stichting houdt zich bezig met het aanbesteden en contracteren van dagelijkse toepassingen. Of het nu gaat om de hoogte van de trottoirband bij een bushalte, maatregelen voor het werken met verontreinigde grond, gladheidsbestrijding op een winterse maandagochtend of de hoeveelheid parkeerplaatsen bij een supermarkt. CROW zorgt dat iedere Nederlander dagelijks veilig van en naar huis kan.

Veilig en goed georganiseerd Nederland

Om Nederland goed in te richten en ingericht te houden, is continu onderhoud en verbetering nodig. Als kennisplatform werkt CROW al meer dan 30 jaar in verschillende vormen samen met diverse partners aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools. Zij ondersteunt en speelt een centrale rol bij het vinden van de juiste antwoorden die haar opdrachtgevers helpen bij het maken van beleid en de uitvoering ervan.

De ruim 130 medewerkers van CROW werken (grotendeels) in zelforganiserende teams. Als organisatie wenste CROW echter bewuste keuzes te kunnen maken ten aanzien van de strategische richting en het uitvoeren van projecten. Ook was het binnen CROW belangrijk om de kosten en benodigde uren voor projecten beter in te kunnen schatten. Om dat te realiseren introduceerde zij de Agile methodiek, welke de interne verbinding tussen collega’s diende te verbeteren om uiteindelijk ook externe verbindingen van buiten naar binnen te halen.

“Om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van haar klanten besloot CROW naast de introductie van Agile haar vier verschillende afdelingen op te splitsen in 14 resultaatverantwoordelijke teams. Binnen deze teams werken mensen met zoveel focus en inhoudelijke kennis, dat soms de aansluiting naar buiten onvoldoende wordt behouden. Er moest een strategische richting komen, een manier om de behoeften van CROW klanten op te halen. Vragen als: ‘hoe creëren we waarde voor onze klanten?’ konden door medewerkers niet altijd concreet beantwoord worden. Er miste een puzzelstukje om de nieuwe werkwijze daadwerkelijk succesvol te laten zijn. Ik ben gestart met het vormgeven van portfoliomanagement en heb vervolgens de stap gemaakt naar inhoudelijk, strategisch advies. Ik heb mij vooral gericht op welke manier CROW de behoeften van buiten beter kon vertalen naar binnen. Enerzijds gericht op inhoud, anderzijds gericht op een passende organisatiestructuur. Beiden benodigd om uiteindelijk datgene te leveren waar door de maatschappij om wordt gevraagd.”

Kira Haggenburg, strategisch adviseur bij Arlande

Inzicht brengt richting voor strategie

Kira startte door het voeren van gesprekken met allerlei rollen en functies binnen CROW. Hierdoor ontstond een netwerk van beelden en verhalen die zij uiteindelijk kon gebruiken voor haar analyse. Zodra zij het helder in kaart had gebracht, kon ze beginnen met het opzetten van de bassistructuur. Vanuit de vraag om sturing op projecten (portfoliomanagement) ontstond de behoefte aan een inhoudelijke strategie, zodat CROW gedurende haar werkzaamheden en projecten bewustere keuzes kon maken. Als strategisch adviseur is Kira begonnen met het inzichtelijk krijgen van de strategische richting, het vormgeven van een nieuw strategisch proces en de inrichting van de organisatie naar aanleiding daarvan.

Het door Kira ontwikkelde inzicht in de wereld van CROW, met bijpassende CROW-wereldkaart, zorgde voor verdieping in de strategische speerpunten. De wereldkaart kent zeven werelddelen, ieder met zijn eigen landen en provincies waar de producten van CROW op geplot konden worden. Zo werd ineens duidelijk hoeveel CROW doet, wat tot welk strategische thema (werelddeel) behoort en hoe de verschillende projecten en producten zich tot elkaar verhouden. Door dit inzicht kon er bovendien vanuit verschillende disciplines worden meegedacht over de vorm, benodigde tijd, geld, kwaliteit en competenties voor de werkzaamheden die CROW uitvoert. Ook werd de wereldkaart omgezet naar PowerBI, zodat er analyses op uitgevoerd konden worden.

Resultaat

De door Kira ontwikkelde wereldkaart bleek een passend symbool voor het kennisplatform in water- en wegenbouw. Het gaf energie en zorgde voor draagvlak. De tool zorgde bovendien voor een gezamenlijke visie, waardoor een overkoepelende samenwerking binnen de teams kon worden vormgegeven. Op basis van de zeven hoofdthema’s uit de wereldkaart werd door Kira een inhoudelijke strategie uitgewerkt, waarop strategische (meerjaren) keuzes kunnen worden gemaakt en uitgevoerd.

Het gehele traject heeft CROW beter inzicht gegeven op datgene waar de teams elkaar kunnen vinden en waarbinnen medewerkers kunnen samenwerken. Bovendien heeft het hen geleerd om niet enkel vanuit een eigen visie te denken, maar bovenal vanuit de wensen van gebruikers. Door doelstellingen aan elkaar te koppelen werd het mogelijk om met meerdere teams binnen één thema toe te werken naar het uiteindelijk beoogde doel. Zo is per team inzichtelijk wat er gebeurt, op welk niveau en welk project daaraan gekoppeld is.

“Dankzij Kira beschikt CROW nu over processen en middelen om gezamenlijk over de projectportfolio’s te besturen en focus aan te kunnen brengen op de zeven hoofdthema’s. Ze was in staat om onze mensen mee te krijgen in verschillende processen. Met veel geduld en doorzettingsvermogen zijn alle teams stap voor stap door haar meegenomen. Kira is in staat om makkelijk te schakelen tussen conceptueel denken en operationele uitvoering. Het was erg prettig samenwerken met Kira.”.

Veronique Christiaans-Joosten, Operationeel directeur a.i. CROW
Achtergrond patroon
Meer weten?
Neem dan contact op met Bernard.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-54768233
Over de auteur(s)
Kira Haggenburg

Gedreven adviseur en organisatie ontwikkelaar met brede kennis binnen sectoren en met verschillende specialismen. Opdrachten kenmerken zich door een strategische component, behoefte aan focus en verbinding en een mensgerichte aanpak.

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
Innovatie in asset- en onderhoudsmanagement door digitale proces- en ketenoptimalisatie
lees verder
Case
KNAW klaar voor vaste teamleider door focus en inzicht in processen
lees verder
Case
HLTsamen: Van crisisorganisatie naar stabiele projectorganisatie
lees verder
Case
Gemeente Súdwest Fryslân
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Overheid
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.