Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MUMC
segment
Zorg
blog & cases
Zorg
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is de grootste regionale zorgverlener in Zuid-Limburg. Als één van de acht UMC’s in Nederland is het MUMC+ continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek en onderwijs. Zo levert zij de best mogelijke zorg aan haar patiënten, verspreid over ca. 22.000 opnamen en ruim 19.000 dagbehandelingen per jaar.

Van project tot portfolio management

Het servicebedrijf Medische Instrumentatie en Informatietechnologie (MIT) van het MUMC+ zorgt ervoor dat de informatievoorziening dusdanig op orde is, dat medewerkers en relaties hun werkzaamheden effectief en efficiënt kunnen uitvoeren. De informatievoorziening, en daarmee ook de MIT-organisatie van het MUMC+, speelt binnen diverse programma’s een belangrijke rol. Ter ondersteuning van de CIO heeft Harald Schuren zich namens Arlande bezig gehouden met het realiseren van structurele verbeteringen zoals het verder professionaliseren van de IT, vernieuwen van informatievoorzieningsfaciliteiten en het verbinden van de gebruikers-, zorg- en IT-organisatie binnen het MUMC+.

“In eerste instantie lag de focus van mijn opdracht binnen het MUMC+ op het inrichten en formaliseren van portfolio sturing. Gaandeweg is dit uitgebreid en ben ik als kwartiermaker Demand Management gestart. Dit betekent het vormgeven van informatiemanagement en de implementatie van portfolio sturing binnen MIT. Best complexe materie, mede gezien de 20 betrokken directies en meerdere overlegorganen waar ik bij de aansluiting wilde maken. Door inzicht en samenhang te creëren, samenwerking en aansturing te stimuleren is betere afstemming ontstaan tussen vraag, dienst en capaciteit van het servicebedrijf MIT. Met als uiteindelijk doel: het ontzorgen van de zorg, door ervoor te zorgen dat de juiste middelen en informatie geleverd worden op het juiste moment in de juiste vorm”.

Harald Schuren, IT manager bij Arlande

Centraal middelpunt

IT is binnen het MUMC+ niet alleen een belangrijk instrument, maar heeft ook een grote invloed op de wijze waarop de toekomstige zorgverlening wordt vormgegeven. In haar informatiebeleidsplan heeft het MUMC+ omschreven welke IT ontwikkelingen en belangrijke technologische- en maatschappelijke trends - mede vanuit strategisch belang - moeten worden ingezet. Bij nagenoeg al deze initiatieven speelt het servicebedrijf MIT een cruciale rol, ongeacht of het gaat om het versterken van het IT fundament of het vertalen van informatiebehoeften naar digitale oplossingen.

Om de vanuit het informatiebeleidsplan gestelde doelstellingen te kunnen realiseren hield Harald zich bezig met het:

  • Opstellen van beleidsdocumenten waarop directie, raden en College van Bestuur besluiten konden nemen;
  • Voorbereiden van CIO-besluiten;
  • Coachen en begeleiden van medewerkers;
  • Opstellen en (mede) implementeren van kwalitatieve impulsen die zorgdragen voor beter inzicht in en meer grip op de projectportfolio organisatie;
  • Het implementeren en positioneren van informatiemanagement in de diverse directies;
  • Bewaken van het projectportfolio, zodat dit voldoende bijdraagt aan de bedrijfsstrategieën;
  • Ontwerpen van richtlijnen en kaders voor de in- en uitvoering van het CIO-office;
  • Bewaken van de naleving van richtlijnen en kaders.
"De inzet van Harald heeft ons een flexibele, efficiënte en stabiele dienstverlening geleverd die beter aansluit bij de steeds sneller ontwikkelde (medische) technologie."

Resultaat

Als senior adviseur ondersteunde Harald de CIO bij het omzetten van kansen voor ontwikkeling en professionalisering. Hij zette doelen om in concrete plannen en gaf gevraagd én ongevraagd betrouwbare en constructieve adviezen. Tevens gaf hij functioneel aansturing aan de informatiemanagers, functioneel beheerders en information engineers van het MIT.

Door het inrichten van portfolio sturing is het MUMC+ nu beter in staat om prioriteiten te stellen en toegevoegde waarde te bieden op het gewenste moment. Het portfolio sturingsproces helpt bovendien bij het efficiënter inzetten van zowel mensen, tijd als geld.

“De inzet van Harald heeft ons een flexibele, efficiënte en stabiele dienstverlening geleverd die beter aansluit bij de steeds sneller ontwikkelde (medische) technologie. Harald heeft onze CIO uitstekend geholpen om de veranderingen, zowel binnen de MIT-organisatie als erbuiten, op gang te brengen. Hij kon goed omgaan met zowel strategische gesprekspartners als de uitvoerende laag binnen onze organisatie. Door een helder beeld te schetsen van waar we naar toe willen en welke acties daarvoor nodig waren ontstond er een collectief. Zo konden we onder zijn begeleiding de stappen zetten die nodig waren.”

MUMC+

bekijk profiel
Of bel direct op
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
GGD GHOR Projectleider bij Team Vaccineren
lees verder
Case
Smart building technology bij het MUMC: op naar de toekomst
lees verder
Case
GGD GHOR de crisis de baas door de juiste digitale middelen
lees verder
Case
Longfonds: op naar een wendbare organisatie
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Zorg
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.