Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MBO Digitaal
segment
Onderwijs
blog & cases
Onderwijs
MBO Digitaal is een platform van de MBO Raad en werkt aan de digitalisering van het mbo-onderwijs. Speciaal hiervoor is het programma Doorpakken op Digitalisering opgericht. Binnen dit programma is één van de belangrijke speerpunten de flexibilisering van onderwijs(logistiek). Om mbo-scholen hierin op weg te helpen is onder leiding van Arlande de handreiking ‘Reisgids Onderwijslogistiek’ vormgegeven.

Handreiking als reisgids

Anno 2022 is het thema flexibilisering en modularisering (nog steeds) een grote ambitie waar het onderwijsland moeite mee heeft om het goed te organiseren. Veel mbo-scholen weten niet welke stappen gezet moesten worden en zoeken naar de juiste werkwijze als eerste start. Arlande is nauw betrokken en veelvuldig actief in het onderwijs. Wij hebben daarom al vanaf 2020 bewust op dit thema ingezet om kennis en expertise op te bouwen door opdrachten bij klanten en kennissessies voor ons netwerk te organiseren. Inmiddels, drie jaar verder, zijn we onderdeel van de kern- en werkgroep Onderwijslogistiek van MBO Digitaal en mochten we samen met hen een verdiepende handreiking op dit gebied maken (‘Handreiking Onderwijslogistiek’, MBO Digitaal).

Kasper Nobel (business consultant) bij Arlande nam deel aan deze werkgroep met de opdracht om samen met het kernteam deze handreiking uit te werken. Het kernteam bestond uit een voorzitter en verbinder van MBO Digitaal, een hoogleraar en Kasper. Het was Kasper zijn opdracht om structuur te bieden voor de handreiking, regie te houden op de inhoudelijke uitwerkingen en uiteindelijk de handreiking te schrijven. Daarnaast organiseerde en faciliteerde hij samen met het kernteam vele werksessies om zo tot één logisch en uitgewerkt verhaal te komen. Naast het kernteam bestond de werkgroep uit zeven inhoudelijke experts en vertegenwoordigers (veelal informatiemanagers) van onderwijsinstellingen en twee afstudeerders van de Universiteit van Groningen. Een inhoudelijk uitdagende en heel leuke klus!

“Om flexibilisering en modularisering digitaal te kunnen ondersteunen, moet je het eerst goed organiseren. Dat is een lange reis die begint bij de eerste stap: weten wat je wil en welke ambitie je nastreeft. Over deze reis, met als beoogde uitkomst een reisgids met routekaart, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Ik heb hierin een proactieve rol aangenomen door vanuit een helder en inhoudelijk raamwerk (het geheel) structuur te bieden, waarmee we met het kernteam meerdere heisessies (de delen) organiseerden en begeleiden. Tijdens deze sessies hebben we gezamenlijk de inhoud en methodiek bepaald van de delen. Vervolgens was het aan mij om dit uit te werken tot één verhaal, één gids. Van het geheel naar de delen, en van de delen weer terug naar het geheel”.

Kasper Nobel, business consultant bij Arlande

Gestructureerd toekomstplannen vormgeven

Het programma van MBO Digitaal kent een doorlooptijd van drie jaar. Tijdens deze periode worden meerdere producten opgeleverd, waaronder de door Kasper uitgewerkte handreiking. Om tot deze handreiking te komen startte Kasper met het opzetten van een inhoudelijk raamwerk en verwachte uitkomsten, om daarlangs de reeks tweedaagse heisessies te organiseren. Hierdoor ontstond een duidelijke structuur en konden onderlinge verbanden worden gelegd.

Na afloop van iedere heisessie valideerde het team de uitkomsten, waarna Kasper dit als input verwerkte in de concept handreiking. De input gebruikte hij ook ter voorbereiding op de volgende heisessie. Zo kwam alle inhoud aan bod en ontstond er een ritme. Het eindresultaat van alle besproken onderwerpen verwerkte Kasper tot één geheel: de uiteindelijke handreiking. Daarbij besteedde hij continu aandacht aan het veranderkundige aspect en verschillende wetenschappelijke theorieën. De definitieve versie is uiteindelijk doorgenomen door alle betrokkenen, waarna hij in september 2022 is gepubliceerd.

Resultaat

“Kasper zijn bijdrage was onmisbaar bij de totstandkoming van ons gedachtegoed. Door zijn werkwijze en inspanningen hebben we gezamenlijk ongestructureerde ideeën doorleeft, uitgewerkt en gevalideerd. Met als eindresultaat: een samenhangende en leesbare handreiking. Als je een visie wil vertalen naar een gestructureerd geheel, dan ben je bij Kasper aan het goede adres”.

MBO Digitaal

De handreiking beschrijft de reis naar flexibel en modulair mbo-onderwijs vanuit onderwijslogistiek perspectief en biedt handvaten voor de daarvoor benodigde organisatie. Deze eerste handreiking helpt mbo-bestuurders (en initiatiefnemers) in heel Nederland en neemt hen mee in het proces om uiteindelijk te komen tot hun beoogde flexibilisering. Met deze handreiking weten mbo-scholen welke onderwerpen er binnen dit thema op de agenda staan en in welke volgorde zij de behandeling hiervan dienen op te pakken. De handreiking ontrafelt de complexiteit van het onderwerp en kent een logische opbouw en gestructureerde volgorde in de vorm van een reis die een mbo-onderwijsinstelling doorloopt. De handreiking biedt bovendien goede aanknopingspunten voor het vervolg en verdere verdiepingen per stap van de reis. Het is daarmee een raamwerk voor nu én voor de toekomst.

Wil je sparren over een vergelijkbaar onderwerp?
Neem contact op met Rieks Oosting.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
NHL Stenden flexibiliseert onderwijs deeltijd studenten
lees verder
Case
NHL Stenden verbetert onderlinge samenwerking
lees verder
Case
NHL Stenden optimaliseert onderwijslogistieke processen
lees verder
Case
MBO sector op weg naar landelijke standaarden met koppelvlakken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Onderwijs
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.