Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
Emelwerda college
segment
blog & cases
Onderwijs
Het Emelwerda College is een leer-, leef- en werkgemeenschap in de Noordoostpolder. Naast het voortgezet onderwijs biedt het ook praktijk- en beroepsonderwijs aan via het Vakcollege. Het Emelwerda College werkt in een personele unie intensief samen met het voortgezet onderwijs van het Berechja College op Urk. Op deze manier worden leerlingen met hun talenten begeleid in hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De scholen overwegen daar waar het mogelijk is intensiever samen te werken. Daarnaast wordt in Emmeloord een VO-Campus gebouwd waar het Emelwerda College zich samen met andere scholen gaat huisvesten. Namens Arlande werd externe associate Simon van der Kamp als interim IT verandermanager ingezet om de benodigde basis op orde te brengen en de transitie in te zetten naar een IT-toekomst bestendige instelling.
“Onze scholen hebben door de expertise en het vakmanschap van Simon grote stappen kunnen zetten om ons vanuit onderwijsvisie te voorzien in een rijkere inzet van IT. We kregen grip op de toegevoegde waarde van de informatietechnologie, waarbij IT helpt ons onderwijs optimaal te ondersteunen en betrouwbaar en kosteneffectief te werken".

Marga Sijbom, bestuurder

Geen onderwijs zonder IT

Om de primaire onderwijstaken van de scholen te kunnen realiseren zijn diverse ondersteunende processen belegd bij verschillende afdelingen. Zo speelt de afdeling IT een belangrijke rol. Het gaat hierbij om ondersteuning bij bedrijfsvoering tot het faciliteren van internet in de klas. Dit alles met het oog op de leerling en de docent. Gezien de visie en ambitie van de scholen is het belangrijk om grip te hebben op de informatievoorziening.

De Coronacrisis versnelde dit traject: na een intensieve periode van digitaal lesgeven - doordat de coronacrisis een groot deel van de samenleving heeft platgelegd – werd duidelijk dat de IT-ambitie moest worden bijgesteld. Ondanks dat het digitaal lesgeven goed ging, was duidelijk geworden dat er meer moest worden gedaan om ook voortvarend te kunnen zijn richting de toekomst.

Meer focus op het onderwijs

Samen met het zittende IT-team heeft Simon een vernieuwende koers uitgezet. Uit rapportage bleek voornamelijk dat het netwerk verouderd was en dat daar veel aandacht naar uitging en er weinig aandacht was voor informatisering. Een deel van de IT-voorziening stond nog fysiek op locatie (on-premise). Naast dat de techniek verouderd was bleek de IT per locatie verschillend te zijn qua techniek, licenties en inrichting.

Om de focus te verleggen van minder technologie naar meer dienstverlening is het advies gegeven om het netwerk te harmoniseren en uit te besteden. Belangrijk bij het advies was stil te staan bij de rol van het IT-team die belangrijke gebeurtenissen, zoals examinering, intensief ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat er meer focus op de organisatie en onderwijs komt is ervoor gekozen om de IT-organisatie een meer dienstverlenend karakter te geven. Hierdoor hoefde een deel van de technische werkzaamheden niet meer door de eigen medewerkers uitgevoerd te worden.

“Namens Arlande heb ik de scholen als onafhankelijke denker mogen ondersteunen om een lastige situatie te ontrafelen en een nieuwe koers in te zetten. Het onderwijs wordt continue uitgedaagd waardoor een optimaal functionerende informatievoorziening essentieel geworden is”.

Simon van der Kamp, consultant

Resultaat

Het afbouwen van de on-premise IT is ingezet door functionaliteit, één- voor één te verplaatsen naar de Cloud. Daarnaast is het netwerk met een heldere servicelevel agreement onder beheer gebracht bij een geselecteerde leverancier. Belangrijke netwerkcomponenten zijn vervangen en een lange termijnplan netwerkvernieuwing is in werking getreden. Voor de komende periode vinden er structureel vervangingen plaats met als doel continuïteit te bieden waarbij de inrichting bij alle scholen zoveel als mogelijk gelijk wordt getrokken.

Het IT-team is inmiddels versterkt met een nieuw aangetrokken IT-manager die de IT-ambities voor de komende jaren vormgeeft. Dit ondersteunt met functioneel beheerders die verstand hebben van onderwijsapplicaties tot Azure en goed opgeleid zijn door een opleidingsaanbod die hen is gedaan.

Door het verleggen van de inhoudelijke focus en de functionele aanpassingen binnen het team kan het IT-team de leerlingen, docenten en het bestuur goed ondersteunen bij de komende uitdagingen.

Meer weten?
Neem dan contact op met Rieks.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Wouter van Rensen

Mijn opdrachtgevers beschrijven mij als een innovatieve en pragmatische “doener” die samen met de gehele organisatie en de opdrachtgever het gewenste resultaat behaald. Ik help al bijna 20 jaar organisaties met het oplossen van hun business transformatievraagstukken en/ of het implementeren van Agile manier van werken. De laatste jaren heb ik focus op het laten excelleren van organisaties door ze wendbaar te maken (Een wendbare organisatie is een organisatie die zo flexibel is dat er snel ingespeeld kan worden op de vragen van nu). Deze transformaties gaan vaak over de assen van Mens & Motivatie, Cultuur & Leiderschap, Visie & Strategie, Organisatieontwerp & Besturing, Proces en Technologie.

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
NHL Stenden verbetert onderlinge samenwerking
lees verder
Case
NHL Stenden flexibiliseert onderwijs deeltijd studenten
lees verder
Case
NHL Stenden optimaliseert onderwijslogistieke processen
lees verder
Case
MBO sector op weg naar landelijke standaarden met koppelvlakken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.