Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
DZB Leiden
segment
Overheid
blog & cases
Overheid
Re-integratiebedrijf DZB Leiden, onderdeel van gemeente Leiden, begeleidt mensen met een arbeidsbeperking, die extra ondersteuning nodig hebben naar werk en is specialist in het bieden van aangepast werk. De wetgeving voor het krijgen van een indicatie om in een beschutte werkomgeving te mogen werken en de financiering hiervan is de sinds 2015 volledig veranderd. Dit zorgt ervoor dat re-integratiebedrijven zoals DZB moeten blijven veranderen/innoveren om een goede dienstverlening te kunnen blijven bieden aan werkzoekenden en ook aan werkgevers. Namens Arlande is interim manager Eric de Jong binnen DZB aangesteld om de effectiviteit van de werkgeversdienstverlening te verbeteren.

Financiële zorgen

Zijn zorgachtergrond komt goed van pas, als hij begin 2023 start als manager werkgeversteam bij DZB in Leiden. Na een uitgebreide kennismaking en interne analyse heeft hij, samen met zijn team bestaande uit werkgeversadviseurs en consulenten, een aantal verse doelstellingen geformuleerd. Want hoe je het ook wendt of keert, DZB is in transitie. Door de verandering in de wetgeving, de invoering van de participatiewet in 2015, is het aantal mensen die een indicatie krijgt voor beschut werk en de financiering voor deze groep sterk verminderd.  Binnen de organisatie van DZB wordt werk geboden aan mensen die, op wat voor manier dan ook, extra ondersteuning hierbij nodig hebben. Er is daarvoor meer begeleiding nodig dan bij een reguliere werkgever. Deze infrastructuur vormt daardoor een geweldig goede springplank voor mensen die werknemers-  en vakvaardigheden willen leren in een veilige werkomgeving. Om ervoor te zorgen dat deze infrastructuur behouden blijft, is het belangrijk om nog meer in te zetten op het worden van een ontwikkelbedrijf.

Meebewegen met ontwikkelingen

DZB beschikt over leerwerkbedrijven die ingericht zijn op de ontwikkeling van de mensen. Het uiteindelijke perspectief is aan de slag te gaan in een baan buiten DZB. Verder vertelt manager
Re-integratie en Werkgeversdiensten Anja Breedijk, dat DZB verschillende diensten verzorgt voor de gemeente Leiden en de regio, zoals catering, groendiensten, schoonmaak, print en postbezorging. Daarnaast biedt DZB montagewerken hebben ze een eigen chocolaterie, een leerwerkrestaurant De Stal, en zelfs een Ecotuin waarin mensen die al lang zonder werk zijn in hun eigen tempo aan de slag kunnen gaan. : “Onze medewerkers realiseren mooie en relevante diensten”.

Haar wens om ieders talenten te benutten komt duidelijk tot uiting wanneer je het aanbod van DZB onder de loep neemt. Maar, stelt Anja terecht, dé werkzoekende bestaat niet (meer). Naast een kentering in wetgeving ziet ook de werkzoekende er steeds anders uit. De vraag vanuit de gemeente is om ook hulp te bieden aan vluchtelingen en statushouders. Zij vragen om een andere aanpak. Een verschil in cultuur, taal en werkverleden vragen om bewustwording vanuit beide kanten. “Het maakt ons werk interessant, maar betekent ook dat we moet meebewegen met ontwikkelingen buiten onze muren”, aldus Anja. “Ook kwetsbare jongeren uit speciaal- en praktijkonderwijs verdienen onze aandacht.”

Simpel Switchen

De complexiteit van steeds meer maatwerk in combinatie met het activeren van ieders individuele talent vraagt om bezieling voor de doelgroep. DZB kijkt naar de mogelijkheden van een individu. Anja: “Mensen worden te snel in hokjes gestopt. Gek eigenlijk, dat een ander bepaalt of jij iets wel of niet kunt, of mag. Ik gun het iedereen om zijn of haar potentieel te bereiken, te leren, te kunnen ontwikkelen. Een mooi voorbeeld daarvan is ons project Simpel Switchen, waarin we mensen die in dagbesteding zitten, de kans geven zich te ontwikkelen binnen DZB, met als doel een betaalde baan bij DZB. We leren hen in eerste instantie werknemersvaardigheden en kijken daarna wat voor werk zij binnen of buiten DZB zouden kunnen uitvoeren en wat voor vakvaardigheden zij daarvoor nodig hebben. De grootste uitdaging hierbij vormen de verschillende indicaties van de mensen en de daarbij behorende geldstromen. Deze vallen weg als zij de stap naar werk zetten ongeacht of ze daarin ook daadwerkelijk slagen.

Eric vult haar aan: “Door vanuit ontwikkelperspectief naar een persoon te kijken, ontstaat de mogelijkheid om mensen vooruit te laten bewegen. Bij ons is het begeleiden van mensen naar werk altijd  maatwerk, waarin we investeren in mensen die vanuit persoonlijke motivatie willen gaan werken. Daarmee zorgen we voor een duurzame plaatsing. Dus passend voor die persoon en nooit geïnitieerd vanuit commerciële targets”.

Van leerlijn naar vast contract

Het begeleiden van mensen naar werk vraagt naast een maatwerk oplossing ook om meer zorg. Het gaat steeds vaker om mensen die te maken hebben van een combinatie van problemen, zoals verslaving, mantelzorg, schulden of psychische problemen. Door een nauwe samenwerking met organisaties die gespecialiseerd zijn in één of meer van deze problematieken en ook door nauwer samen te werken met werkgevers, voorkomt DZB dat werkzoekendentussen wal en schip vallen. “Eerder verwachtten werkgevers geen sores, veel ondersteuning en onze expertise om problemen voor of namens medewerkers op te lossen. Nu is steeds vaker onze boodschap: hoeveel ben je bereid zelf te investeren in een ontwikkeltraject?”, legt Eric uit.

Eén van de voorbeelden waar DZB trots op is, is de fietsleerlijn die is opgezet bij vijf fietsenmakers in Leiden. Iedere fietsenmaker kreeg een werkzoekende toegewezen om op te leiden als assistent fietsenmaker. Van de vijf geplaatste werkzoekenden had er één al binnen een maand een vast contract, hebben drie na de leerlijn een contract aangeboden gekregen en is één werkzoekende gestart met een mbo 2-opleiding om zichzelf verder te ontwikkelen.

“DZB heeft een maatschappelijke, verantwoordelijke opdracht te vervullen die zich in sommige gevallen richt op de onderkant van onze samenleving. Ik vind het bijzonder mooi om daar aan bij te mogen dragen.”

Eric de Jong, interim manager bij Arlande

Levensgeluk voor mensen met multiproblematiek

Een ander project waar DZB op focust heet Wijkleren. Anja vertelt trots: “Wijkleren heeft als doel om mensen in de verschillende wijken van Leiden te stimuleren zich aan te melden voor onze praktijkleerlijnen. Het succes van het project lag vooral in de samenwerking met andere organisaties in het sociaal domein en dan met name de organisaties BuZz en Incluzio. Deze organisaties zijn gespecialiseerd in het benaderen van mensen die volkomen geïsoleerd zijn en vaak ook te maken hebben met de multiproblematiek, zoals eerder genoemd. Wij zijn gespecialiseerd in het kijken naar deze mensen vanuit een ontwikkelperspectief. Wij hebben ons in deze pilot gericht op 30 van deze inwoners uit één wijk. Wij hebben hen geholpen om één voor één hun problemen op te lossen. Uiteindelijk hebben we in het eerste jaar vijf mensen aan werk geholpen, iets wat normaal minstens drie jaar duurt. Belangrijker nog is dat de overige 25 mensen stappen gezet hebben, van het gaan doen van vrijwilligerswerk,  tot aan het volgen van een opleiding of een gericht hulpprogramma voor hun problematiek. Een waanzinnig goed resultaat!”

Dit geslaagde project zal de komende tijd worden uitgebreid door heel Leiden en Leiderdorp. Daarmee hoopt DZB nog meer mensen te bereiken, die zijn uitgevallen en nu buiten beeld zijn. “Het belangrijkste vind ik dat we mensen een perspectief bieden en op een niveau brengen wat ze in zich hebben. Het feit dat we ieder mens een stapje verder brengen in hun ontwikkeling, biedt levensgeluk. Voor ons, maar vooral voor hen”, zegt Anja.

Strategisch partnerschap

Om de grote betrokkenheid vanuit werkgevers blijvend te activeren heeft DZB dit jaar een succesvol strategisch partnerschap-evenement georganiseerd. Op deze dag stonden 100 werkgevers en werk- en leerbedrijven samen stil bij de vraag: hoe gaan we een duurzame samenwerking aan en wat betekent eigenlijk het strategische partnerschap? Anja: “Tijdens het evenement bleek maar weer dat werkgevers mensen met een warm hart zijn. Niemand zat er vanuit eigen belang, iedereen wilde iets komen brengen”. Het strategische partnerschap is nodig om stappen te zetten, drempels weg te nemen en werkzoekenden van de bank af te krijgen.. Het evenement zal zeker een vervolg krijgen.

Toekomstperspectief

Naar de toekomst toe staan er volgens beiden twee belangrijke punten op de agenda. Eric: “Wij gaan ervoor zorgen dat DZB een ontwikkelbedrijf wordt voor alle mensen die dat nodig hebben. Daarbij is het ook belangrijk om  onze samenwerking met scholen, werkgevers en andere partijen  te versterken en om met hen een netwerk te vormen. Zo willen we iedereen helpen zijn potentieel te bereiken en naar vermogen laten functioneren”. In zijn ogen is het daarbij belangrijk om nog eerder in het proces aan te haken, bijvoorbeeld bij kwetsbare jongeren die zonder diploma de school verlaten.

“Je wordt geen werkzoekende op je 18e. Er gebeurt iets tussen je geboorte en de dag waarop je officieel volwassen wordt, wat maakt dat je in een bepaalde situatie terecht komt. Door samen op te trekken met scholen, proberen we jongeren die dreigen uit te vallen - samen met werkgevers - te begeleiden.”

Anja Breedijk, manager re-integratie en werkgeversdiensten DZB Leiden

Anja sluit af: “DZB is een organisatie middenin de samenleving. Er is veel ruimte voor goede ideeën, waardoor ambitie realiteit wordt. Ik weet zeker dat het ons gaat lukken om de ingeslagen vernieuwingen rendabel te maken én houden. Perfect kunnen we het volgens mij nooit in één keer doen. Door goed na te denken over onze toevoegde waarde, maken wij het verschil voor werkzoekenden”.

Meer weten?
Neem dan contact op met Bernard.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-54768233
Over de auteur(s)
Eric de Jong

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
CROW introduceert Agile werken
lees verder
Case
Gemeente Súdwest Fryslân
lees verder
Case
Vooruitdenken kent in crisissituaties grenzen
lees verder
Case
Samenwerkend naar een optimaal coronadienstenlandschap
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Overheid
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.