Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MBO Digitaal
segment
Onderwijs
blog & cases
Onderwijs
De snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt vragen om innovatie en wendbaarheid, zo ook binnen het onderwijs. ROC’s staan voor de maatschappelijke opdracht om voor alle studenten gelijke kansen te creëren en een leven lang ontwikkelen te ondersteunen. MBO Digitaal werkt namens de MBO Raad als platform aan de digitalisering van het mbo-onderwijs. Speciaal hiervoor is het programma Doorpakken op Digitalisering opgericht.

Complexe materie

De digitalisering van de samenleving en arbeidsmarkt vragen om een goede voorbereiding van studenten en docenten, om flexibilisering van het onderwijsaanbod, maar bovenal: om het waarmaken van een ambitie, om kaders en om het realiseren van randvoorwaarden. Als onderdeel van het programma Doorpakken op Digitalisering werd door het themateam Data-ondersteund Onderwijs verzocht om een gezamenlijk borgingsvoorstel en bijpassende aanpak om kennis te delen. Ard van Diepen heeft namens Arlande deze opdracht aangenomen en een borgingsvoorstel voor 2023 en verder opgeleverd.

“Het organiseren van en werken met data is complex. Het wordt nog complexer als het samenwerking vraagt tussen meerdere instellingen en partnerorganisaties. Dat omschrijft de context waarin het themateam opereert en waarin ik mijn bijdrage mocht leveren. Het uitgewerkte borgingsvoorstel beschrijft op welke wijze de opgedane kennis en ervaring geborgd kan worden, zodat instellingen en de onderwijssector hierop kunnen voortbouwen”.

-
Ard van Diepen, projectleider bij Arlande

Gezamenlijke visie

Het themateam Data-ondersteund Onderwijs ging praktisch aan de slag met vragen als: hoe verkrijg je inzicht uit een grote hoeveelheid data en hoe kan data een structureel onderdeel zijn van het onderwijs? Een concreet voorbeeld hiervan is de registratie van aanwezigheid en studieresultaten. Deze factoren kunnen op voorhand mogelijk iets aangeven over de verwachte voortgang in studie. Daarom is het belang van een juiste en simpele wijze van registratie groot. Daarnaast is dit soort data bruikbaar voor een studieloopbaanbegeleider tijdens gesprekken met de student.

Het uiteindelijke voorstel moest praktisch van aard zijn, aansluiten bij de ambities van en gedragen worden door de sector en aangesloten instellingen. Daarbij diende eerder opgedane kennis en ontwikkelde instrumenten geborgd te worden, zodat verder gebouwd kan worden op de bestaande kennis en ervaringen. Het themateam bestond uit een vertegenwoordiging van acht scholen, een verbinder vanuit Kennisnet, aanvoerder en bestuurlijke trekkers op strategisch niveau.

“Bijzonder prettig, verdieping in het advies en met de vaart erin”. MBO Digitaal

Compleet geheel

Vanuit het programma, instellingen, partners en de sector zijn verschillende aspecten belicht en is concreet gemaakt hoe de governance voor 2023 de meeste waarde oplevert. Het inzichtelijk maken van de complexiteit is één, het reduceren en keuzes maken is het gevolg daarvan. Door de dialoog te voeren, is een gedragen governance ontwikkeld die passend en duurzaam is bij de ambities van de sector en haar partners.

Ard was verantwoordelijk voor het opstellen van het borgingsvoorstel. In het ontwikkelproces organiseerde hij de voorbereiding en afstemming, structureerde hij de informatie en werkte deze uit. Daarin werkte hij nauw samen met de verbinder en aanvoerder van het themateam. Tijdens de sessies was Ard verantwoordelijk voor de borging van de opbrengst en zorgde hij voor kennisdeling en voortgang.

Resultaat

Gedurende een looptijd van zes maanden werkte Ard toe naar de oplevering van het borgingsvoorstel, welke naar volle tevredenheid en in samenwerking met het themateam Data-ondersteund Onderwijs van MBO Digitaal is gerealiseerd. Hiermee is een volgende stap gezet om het MBO en de aangesloten instellingen vooruit te helpen in het realiseren van data ondersteund onderwijs.

Sparren over een vergelijkbaar vraagstuk?
Neem contact op met Rieks Oosting.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
NHL Stenden flexibiliseert onderwijs deeltijd studenten
lees verder
Case
NHL Stenden verbetert onderlinge samenwerking
lees verder
Case
NHL Stenden optimaliseert onderwijslogistieke processen
lees verder
Case
MBO sector op weg naar landelijke standaarden met koppelvlakken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Onderwijs
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.