Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MUMC
segment
Zorg
blog & cases
Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) is de grootste regionale zorgverlener in Zuid-Limburg. Als één van de acht UMC’s in Nederland is het MUMC+ continu bezig met het vernieuwen van zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Zo levert zij de best mogelijke zorg aan haar patiënten, verspreid over ca. 22.000 opnamen en ruim 19.000 dagbehandelingen per jaar.

Focus door in te zoomen op detail

Om de primaire taken van het MUMC+ te kunnen realiseren, zijn diverse ondersteunende processen onderverdeeld in servicebureaus. Deze servicebureaus, zoals het facilitaire bedrijf en servicebureau vastgoed en huisvesting, hebben te maken met digitalisering van processen. Gaandeweg is hierdoor een uitgebreid applicatielandschap ontstaan. Om inzicht en overzicht te creëren en houden, wenste het MUMC+ haar applicatielandschap te kunnen sturen door demand management en portfoliomanagement op elkaar af te stemmen.

“Namens Arlande heb ik het MUMC+ mogen ondersteunen een standaard werkwijze op te stellen om nieuwe aanvragen te kanaliseren. Hiervoor is een IT-stuurgroep opgericht die inmiddels alle aanvragen vanuit business en demand management afstemt. Vervolgens wordt vanuit portfoliomanagement aansluiting gezocht en gevonden op de huidige IT-architectuur van het MUMC+”.

- Serena Kuiper, consultant informatiemanagement

Stapsgewijs bouwen aan de toekomst

De nieuwe werkwijze van het MUMC+ werd door Serena opgepakt in samenwerking met twee interne servicebureaus. Zo konden diverse IT-aanvragen vanuit het facilitaire bedrijf en servicebureau vastgoed en huisvesting in kaart worden gebracht. Nadat iedere aanvraag vanuit de business was uitgewerkt, werd deze voorgelegd aan de stuurgroep om de IT-architectuur na te leven.

De inzet van Serena had zowel strategische als tactische raakvlakken. Op strategisch vlak ontwikkelde zij een visie die hard nodig, maar nog niet aanwezig was. Ze gaf richting aan toekomstige behoeftes, waaronder het programma Smart Building Technology. Op tactisch vlak werkte ze nieuwe aanvragen uit en stemde ze ook de praktische kant van IT-vraagstukken met collega’s van het MUMC+ af. Zo kon in samenspraak besloten worden of een aanvraag wel óf niet binnen de huidige IT-architectuur van het MUMC+ past.

Resultaat

Het MUMC+ had behoefte aan een duidelijke visie, gestandaardiseerde werkwijzen voor het testen van nieuwe technologie en een roadmap. In verschillende workshops is de gevraagde visie uitgewerkt met uitgangspunten voor de ondersteunde processen en technische randvoorwaarden. Hierdoor is het servicebureau vastgoed en huisvesting geëquipeerd om in te kunnen spelen op de 112 verbouwingen gedurende de komende tien jaar.

Daarnaast heeft Serena een standaard werkwijze ontwikkeld om use cases voor het programma Smart Building Technology uit te werken. Deze werkwijze bestaat uit een procesomschrijving met beeldmateriaal, prestatiedoelen op basis van de OKR-methode en een plan om een proof of value van een techniek te kunnen testen.

De verschillende use cases, het uitgevoerde marktonderzoek en opgedane kennisdeling in samenwerking met andere UMC’s is uiteindelijk gepresenteerd in een roadmap. Deze roadmap is eigendom van de stuurgroep Smart Building Technology en wordt sindsdien periodiek geëvalueerd.

“Dankzij de inzet van Serena kwamen we tot verfrissende ideeën en werd het concept Smart Building Technology uitgewerkt en gedeeld door onze organisatie. Nu kunnen we weer verder, we kijken weer positief en gestructureerd vooruit!”.

- MUMC+
Achtergrond patroon
Wil je meer weten over hoe digitalisering aanpakken in de zorg?
Neem contact op met Bernard Steenaart.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-54768233
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
Marente - Resultaat gericht innoveren in de VVT vraagt om verbinding
lees verder
Case
Gelre Ziekenhuizen: Patiënt in regierol via eigen gezondheidsomgeving
lees verder
Case
Zuidwester wil samenspel tussen zorgprofessionals, naasten en vrijwilligers laten groeien
lees verder
Case
Woonzorginstelling Het Laar brengt focus aan in ICT-projecten door heidagen
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Zorg
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.