Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
GGD GHOR
segment
Overheid, Zorg
blog & cases
GGD GHOR is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werkt zij met én voor haar leden. Bovendien is GGD GHOR de verbindende schakel tussen kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.

Van crisis naar reguliere structuur

Begin 2020 wordt Nederland getroffen door de COVID-19 pandemie. Er ontstaat een crisissituatie die Nederland recent nog niet eerder heeft ervaren. Om de pandemie in goede banen te leiden wordt door GGD GHOR een aparte Corona programma organisatie ingericht: het LCCB (Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding). Zij werkt aan de hand van meerdere programmalijnen. In de zomer van 2022, twee jaar na de eerste Corona uitbraak, is de crisissituatie neergedaald en krijgt het LCCB de opdracht zichzelf op te heffen. Britt van Bruggen haakt namens Arlande als strategisch adviseur binnen de programmalijn zorgcontinuïteit aan om de overgang van het crisisteam naar de reguliere GGD GHOR organisatie te begeleiden.

“Op mijn eerste werkdag werd de programmalijn zorgcontinuïteit feitelijk overgezet van het LCCB naar GGD GHOR. Ik kwam terecht in een team bestaande uit vaste beleidsmedewerkers en tijdelijke crisismanagers. Waar de een volledig op de COVID-19 pandemie was gefocust, was het voor de ander één van de vele lopende dossiers. Als koppelstuk in deze context heb ik ervoor gezorgd dat de kennis en kunde die tijdens de pandemie is opgedaan op de juiste wijze werd geborgd. Naast het adresseren van de knelpunten die binnen de verschillende veiligheidsregio’s speelden, was het mijn taak om contact te leggen en houden met alle ketenpartners en stakeholders”.

- Britt van Bruggen, strategisch adviseur bij Arlande

Strategisch vertaler

De programmalijn zorgcontinuïteit houdt zich bezig met alle niet acute zorg, zoals in verpleeg- en verzorgingshuizen, binnen de thuiszorg, wijkverpleging, GGZ en gehandicaptenzorg. Ten tijde van de crisis heeft het LCCB de vanuit de veiligheidsregio’s ontvangen signalen op bestuurlijk niveau ingebracht. Zij zat hiervoor aan tafel met vertegenwoordigers van verschillende stakeholders, waaronder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en branchevereniging Actiz. Bovendien was het LCCB de vertaler van regionale en landelijke besluiten, zowel strategisch als op operationeel tactisch niveau.

De door het LCCB neergezette structuren werden mede onder begeleiding van Britt trapsgewijs ondergebracht in het reguliere GGD GHOR team. De taken werden belegd bij het vaste team dat werd aangesteld om alle lopende dossiers over te nemen. Samen met hen is de tijdens de COVID-19 pandemie opgedane kennis en kunde vastgelegd en geborgd voor de toekomst. Bij iedere overdracht is kritisch gekeken op welke manier de inhoud het beste kon worden overgebracht. Het was daarbij Britt haar taak om geregeld de overdrachtsdocumentatie te reviewen om te beoordelen of de inhoud nog relevant is voor de huidige staat van de crisis.

"Britt laat zich absoluut niet uit het veld slaan en heeft de overgang van het LCCB naar GGD GHOR snel opgepakt. De manier waarop zij schakelt is een verademing. Ze communiceert helder, sociaal, positief kritisch en altijd vanuit een fijne energie. Samenwerken met Britt is bijzonder prettig, actief en dienstverlenend".

- GGD GHOR

Resultaat

Als koppelstuk tussen veiligheid en zorg werd GGD GHOR tot voor de COVID-19 pandemie veelal ingezet als coördinator tijdens flitsrampen, zoals het uitbreken van een grote brand. De samenwerking met ketenpartners op landelijk niveau was daardoor minder relevant dan tijdens de pandemie. GGD GHOR leerde net als vele andere zorginstanties in Coronatijd dat zij veel meer dient in te spelen op relatiebeheer om aangehaakt te blijven bij bovenregionale besluitvorming. Als koepelorganisatie van alle GGD’en en GHOR-bureaus vraagt dit om een andere rol. Een veel grotere rol, binnen een nog minimaal verkend netwerk.

Om voorbereid te zijn op een landelijke crisis is het voor GGD GHOR belangrijk te weten wat er geregeld moet worden. De transitie die Britt heeft mogen begeleiden zorgt dat er in het vervolg veel sneller gehandeld kan worden, doordat men weet wat nodig is om op te schalen of te handelen naar wat nodig is. Daarnaast leerde het GGD GHOR om haar stakeholdermanagement binnen het nieuwe speelveld helder en scherp te houden. Zij is daarom gestart met een maandelijks stakeholderoverleg waarin als team met elkaar geschakeld en ingespeeld wordt op actuele gebeurtenissen, maar waar ook best practises worden gedeeld.

Achtergrond patroon
Wil je sparren over een vergelijkbaar vraagstuk?
Neem dan contact op met Rieks Oosting.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
Innovatie in asset- en onderhoudsmanagement door digitale proces- en ketenoptimalisatie
lees verder
Case
KNAW klaar voor vaste teamleider door focus en inzicht in processen
lees verder
Case
HLTsamen: Van crisisorganisatie naar stabiele projectorganisatie
lees verder
Case
CROW introduceert Agile werken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Overheid, Zorg
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.