Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
MBO Digitaal
segment
Onderwijs
blog & cases
Onderwijs
Om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Hoe kan digitalisering bijdragen aan nog beter mbo-onderwijs?’, is door MBO Digitaal het programma Doorpakken op Digitalisering opgericht. Binnen dit programma wordt gewerkt aan acht thema’s (leven lang ontwikkelen, eigen dossier, digitaal burgerschap, leermiddelen, onderwijslogistiek, data-ondersteund onderwijs, docentondersteuning en innovatie stimuleren). Alle thema’s zijn sterk met elkaar verbonden en worden ondersteund door programmamedewerkers die zorgen voor de koppeling met ontwikkelingen in het mbo-veld en activiteiten van partners zoals Kennisnet, Surf, MBO Raad, SBB en OCW.

Doorpakken op digitalisering

Binnen het in januari 2020 opgestarte programma werken tientallen bestuurders, docenten en stafmedewerkers van 37 mbo-scholen samen aan de beantwoording van drie belangrijke vragen:

  1. Hoe kunnen we toekomstbestendig onderwijs flexibel vormgeven?
  2. Hoe zorgen we voor een (gezamenlijke) kennis- en ICT-infrastructuur?
  3. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers zich hun leven lang blijven ontwikkelen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, wordt ingezoomd op het perspectief vanuit scholen, de mbo-sector en arbeidsmarkt. Namens Arlande ondersteunt Youssef Boudou het programmateam bij de beantwoording en uitvoering van deze vraagstukken.

“Studenten faciliteren is hét doel van de oplossingen die we bedenken. Wie komen het meeste in aanraking met de studenten? Juist, de docenten. Aan mij werd de vraag gesteld om de verschillende thema’s onderling te verbinden. Om dat te realiseren ben ik gesprekken gaan voeren met docenten, zodat ik kon achterhalen wat volgens hen al goed ging en wat beter kon. Tegelijkertijd ben ik in gesprek gegaan met studenten en heb ik hen mee laten denken over producten die wij realiseren. Op bijvoorbeeld het prototype van het thema eigen dossier gaven zij hun ongezouten mening”.

-
Youssef Boudou, programmamedewerker namens Arlande

Anders organiseren

Om invulling te geven aan deze drie belangrijke vragen is meer nodig dan het maken van inhoudelijke keuzes. Het gaat om het vormen van één visie vanuit gedeelde ambities. Bovendien maken gezamenlijke afspraken en standaarden het inzichtelijker en makkelijker voor docenten om flexibel en digitaal onderwijs vorm te geven. Het programma Doorpakken op Digitalisering helpt mbo-scholen door op een andere manier samen te werken aan vernieuwingen. Door ontwikkelingen en veranderkundige principes mee te nemen in de toekomstige aanpak.

Het organiseren van flexibel en toekomstgericht onderwijs is vaak complex. Om ieders behoefte te achterhalen is Youssef in gesprek gegaan met bestuurders van verschillende mbo-instellingen. In ieder van deze gesprekken werkte hij toe naar de benoeming van één of twee sleutelfiguren die de implementatie van het programma konden voortzetten. Eén van de middelen die MBO Digitaal, mede met ondersteuning van Youssef, hiervoor hanteerde is een landelijke conferentie. Daarnaast werkte Youssef aan een overzichtsplaat van de resultaten en opgeleverde producten voor de verschillende doelgroepen van het programma en haar onderliggende thema’s.

"Youssef was de linking pin tussen bestuurders en onze thema teams."

Resultaat

“Youssef was de linking pin tussen bestuurders en onze thema teams. Hij zocht zowel inhoudelijk als organisatorisch de verbinding en had altijd oog voor de student als belangrijkste uitgangspunt. Vanuit zijn enthousiasme en bevlogenheid wist hij op inhoud mensen bij elkaar te brengen. Hij pakt inhoudelijke zaken snel op en stimuleert anderen om mee te gaan met de ‘Doorpakken-movement’. Binnen het programmateam is veel verantwoordelijkheid en ruimte om met eigen initiatieven te komen. Youssef weet deze ruimte in te vullen en kwam onder andere met de duidelijke overzichtsplaat bij ons terug”.

- MBO Digitaal

Door de ontstane onderlinge samenwerking tussen mbo-scholen is een onomkeerbare beweging tot stand gebracht. Het balletje is gaan rollen om samen te blijven werken aan ontwikkelingen rondom digitalisering in het mbo. Sterker nog: tijdens de laatste MBO Digitaal conferentie werd dusdanig positief gereageerd op de opgeleverde producten en werd de wens uitgesproken om het programma te verlengen.

Met 28 betrokken bestuurders zijn er fikse stappen gezet, interne programma’s rondom digitalisering en flexibilisering opgestart, praktijkvoorbeelden gedeeld, belangrijke bruggen gelegd tussen professionals en staat de mbo-sector sterker dan ooit. Door de introductie en uitwerking van het programma zijn de kansengelijkheid in het onderwijs versterkt en is er gezorgd voor een gezonde arbeidsmarkt, waar kennis en skills bijdragen aan de mogelijkheden voor studenten, docenten en medewerkers. Er is een beweging op gang gebracht waarbinnen praktische handvaten zijn geleverd. Nu is het aan de mbo-instellingen om deze te gaan gebruiken, om studenten te begeleiden in hun reis en de mogelijkheid te bieden om je op ieder moment, op iedere school te kunnen (bij)scholen.

Wil je meer weten over hoe wij antwoord kunnen geven op dit soort vraagstukken?
Neem contact op met Rieks Oosting.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
NHL Stenden flexibiliseert onderwijs deeltijd studenten
lees verder
Case
NHL Stenden verbetert onderlinge samenwerking
lees verder
Case
NHL Stenden optimaliseert onderwijslogistieke processen
lees verder
Case
MBO sector op weg naar landelijke standaarden met koppelvlakken
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Onderwijs
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.