Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
03
November
2022
12.30 - 17.30 uur
Jaarbeursplein 22
3521 AP
Utrecht
Verzeker jezelf snel van een plekje!
direct aanmelden
blog & cases
Al eerder heeft Arlande samen met de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool, de Hanzehogeschool en Hogeschool Windesheim rondetafelconferenties georganiseerd die specifiek bestemd waren voor directeuren Bedrijfsvoering in het hoger onderwijs.

Arlande heeft deze conferenties georganiseerd met als doel omdeelnemers via onderlinge discussies op nieuwe ideeën te brengen die directtoegepast kunnen worden in de aansturing van een hogere onderwijsinstelling inverandering.

Graag nodigen we jou mede namens mevrouw Jumelet, voorzitterCollege van Bestuur van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU), uit voor derondetafelconferentie met als thema “Bewuste besluitvorming bij de HKU”.

Context bewuste besluitvorming

Onderwijs kent een traditionele en organische vorm waarbijbesluitvorming vaak zijn eigen dynamiek heeft. De snelheid van veranderingen ende digitalisering van het hedendaagse onderwijs hebben andere eigenschappennodig.

Hoe adaptief is de bedrijfsvoering van het hoger onderwijsom met het onderwijs mee te gaan in deze ontwikkeling en hoe zorg je ervoor datje de ontwikkelingen voor bent én blijft? Een belangrijke factor is de snelheidvan besluitvormingsprocessen door de gehele organisatie. Maar hoe organiseer jedoorzettingsmacht in een facultaire organisatie?

Daarnaast wordt in het onderwijs veel gedecentraliseerd, descholen krijgen veel vrijheid gegund. Te veel decentraal organiseren is meestalniet bevorderlijk voor het inrichten van regie en soepele onderwijslogistiek.

De vraag wie waar verantwoordelijk voor is ontstaatregelmatig bij verander initiatieven. Hierdoor dreigt poldering met compromissenals bijvangst waar dan niet iedereen tevreden over is.

Inzicht, doorzicht, overzicht en uitzicht

Bewuste besluitvorming betreft een hoog abstractieniveau;het gaat om weten wat speelt, weten waar je als instelling staat en hoe jeprioriteiten ordent. Kort gezegd: het managen van de verandering en het latenbeklijven van die verandering. Bewuste en tijdige besluitvorming vereistinzicht, doorzicht, overzicht en uitzicht van de huidige situatie en degewenste situatie voor de toekomst.

Het huis op orde brengen; een leidraad

Een gebalanceerde doelgerichte aanpak is vereist om het huisop orde te brengen en de organisatie te veranderen zodanig dat de ambitiebehaald wordt. Hierbij zijn dynamische wendbare meerjarenplannen nodig want,veranderingen kosten immers tijd. Oftewel: weet waar je staat en weet waar jenaartoe wilt. Pak de dilemma's aan waarover besluiten nodig zijn, modder nietdoor. Blijf consistent en transparant en vertrouw zolang zichtbaar voortgangwordt gemaakt in de plannen.

HKU Case

HKU is op zoek naar sturing in de keten van CvB besluiten totde operatie. De scholen vragen faciliteiten aan de facility directeur en dezeheeft binnen de geldende kaders te leveren. Er is inmiddels een gedragenstrategisch huisvestingsplan vastgesteld. Om de juiste besluiten in defacilitaire organisatie te kunnen blijven nemen is beleid voorwaardelijk bvrondom wat centraal en wat decentraal georganiseerd wordt. Centraal wordtbeleid ontwikkeld en op de scholen wordt dit beleid geoperationaliseerd metbehoud van de couleur locale. Hoe vermijd je hierin het gevoel van opgelegdpandoer? Gedragenheid is cruciaal om tot resultaat te komen. 

Vorm

De introductie van deze rondetafelconferentie wordt verzorgddoor

  • Heleen Jumelet, voorzitterCollege van Bestuur van de HKU die ons meeneemt in de HKU visie op integraalveranderen.
  • Rob Knechten, adviseur informatisering Onderwijs neemt onsmee in de overwegingen van bewuste besluitvorming rondom strategische dilemma's.
  • Felipe Salve, directeur Backoffice Facilities van de HKUvertelt over de aanpak en ervaringen met het opstellen van een strategisch huisvestingsplan dat gebaseerd is op integraliteitvan de organisatie.

Programma

12.30        Ontvangstmet lunch
13.15
        Welkomstwoord door Rieks Oosting,relatiemanager onderwijs van Arlande
13.20
       Opening door Heleen Jumelet, voorzitter CvBvan de HKU
13.35
       Rob Knechten, adviseurinformatisering Onderwijs, workshop strategische dilemma's (*) in het onderwijs
15.00
       Pauze
15.15
        Felipe Salve,  directeur Backoffice Facilities van de HKU overstrategisch huisvestingsplan HKU
16.00
      Inspiratie denktank t.b.v. HKUuitdagingen
17.00
       Conclusies, leerpunten en sluiting doorRieks Oosting
17.30
       Borrel

Locatie

HKU Creative Transformation, locatieJaarbeursplein 22, 3521 AP Utrecht

Inschrijving

Aangezien inschrijving alleen openstaat voor genodigden kan je contact opnemen met Rieks voor meer informatie.

direct aanmelden
Vul hieronder je gegevens in om je direct aan te melden. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Neem gerust een collega of een andere geïnteresseerde mee. Vul zijn/haar gegevens ook in bij de aanmelding. Kom je alleen dan mag je dit leeg laten.
leuk als je iemand meeneemt! Vul hieronder zijn/haar gegevens in.
* verplicht veld
Bedankt voor je inschrijving voor dit evenement.
Jouw aanmelding is pas definitief als je een bevestiging van ons hebt ontvangen. Wanneer je deze niet hebt ontvangen of wanneer je vragen hebt neem dan telefonisch contact met ons op: 035-6091555 of bel Rieks Oosting op 06-20735755.

Neem ook eens een kijkje bij onze klantcases. Echt iets waar we trots op zijn.
bekijk klantcases
Er is iets mis gegaan bij het versturen. Probeer het nogmaals.
direct aanmelden
Vul hieronder je gegevens in om je direct aan te melden. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.
* verplicht veld
Bedankt voor je inschrijving voor dit evenement.
Jouw aanmelding is pas definitief als je een bevestiging van ons hebt ontvangen. Wanneer je deze niet hebt ontvangen of wanneer je vragen hebt neem dan telefonisch contact met ons op: 035-6091555 of bel Rieks Oosting op 06-20735755.

Neem ook eens een kijkje bij onze klantcases. Echt iets waar we trots op zijn.
bekijk klantcases
Er is iets mis gegaan bij het versturen. Probeer het nogmaals.
Blijf op de hoogte
Vul hieronder je gegevens in om op de hoogte te blijven van dit event.
* verplicht veld
Bedankt!
We houden je op de hoogte als er meer informatie bekend wordt over dit event.

Neem ook eens een kijkje bij onze klantcases. Echt iets waar we trots op zijn.
bekijk klantcases
Er is iets mis gegaan bij het versturen. Probeer het nogmaals.
Vragen over dit event?
Neem contact op met Rieks
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755