Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
NHL Stenden
segment
Onderwijs
blog & cases
Door grenzen te verleggen bereik je meer. Hogeschool NHL Stenden daagt haar studenten, medewerkers en partners iedere dag uit hun talenten te ontdekken en versterken. Vanuit haar campussen in Noord-Nederland én in samenwerking met haar wereldwijde partnernetwerk is zij altijd op zoek naar vernieuwende methoden en manieren om werkveld, onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden.

Van plan naar realiteit

De dienst Onderwijslogistiek en Studentondersteuning (kortweg: O&S) binnen NHL Stenden richt zich op allerlei zaken die het onderwijs mogelijk maken. Van roostering tot toetslogistiek en van administratie tot studentenwelzijn. Voor de hogeschool bestaande uit 14 academies, ruim 2.500 medewerkers en circa 25.000 studenten bestaat deze dienst uit 200 medewerkers, werkzaam in 13 verschillende teams.

In 2018, toen NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool fuseerden, is voornamelijk aandacht besteed aan het feitelijk samenbrengen van de onderwijsinstellingen. Een aantal jaren later werd Kira Haggenburg gevraagd de inmiddels ontstane ‘eilandjes’ binnen de dienst O&S om te vormen naar één geheel. Het door haar uitgewerkte samenwerkingsplan ging uit van drie pijlers: ketensamenwerking, flexibele dienstverlening en wendbaarheid bij verandering. Organisator en verbinder Sanne Huizer nam het stokje van Kira over.

“Kira is strategisch sterk en heeft in verschillende fases met de dienst O&S op papier gezet waar men behoefte aan heeft. Het was vervolgens mijn taak om de bedachte strategie in uitvoering te brengen en de nodige handvaten te bieden. Ik bracht processen in kaart, ging (soms lastige) gesprekken aan en was aan zet om de gewenste verandering ook écht door te voeren. En te professionaliseren. Niet enkel roepen, maar doen dus.”

- Sanne Huizer, procesmanager bij Arlande

Duidelijke sturing

Om een succesvolle koers uit te zetten besprak Sanne met de teamleiders wat er al was aan- of opgepakt. Ze ondersteunde hen bij de uitwerking van ketenprocessen, maar nam ook een faciliterende rol op zich bij het opzetten van meerdere teamsessies. Omdat Sanne ‘onpartijdig’ werkt, werd haar objectieve blik in deze sessies erg gewaardeerd en haar rol geregeld ingezet om pijnpunten binnen een team te benoemen, zonder een medewerker of collega aan te vliegen.  

De combinatie van een gestructureerde uitwerking van processen en het begeleiden van teamleiders en medewerkers past Sanne goed. In de door haar georganiseerde teambijeenkomsten focuste ze zich op het inrichten en professionaliseren van processen, maar integreerde ze ook altijd ruimte voor teamontwikkeling. Bovendien droeg ze voorafgaand en op het moment van de teamsessie vanaf de zijlijn ideeën aan om het geheel te stroomlijnen, al waren de teamleiders op de voorgrond aan zet.

Voor doen, samen doen, zelf doen

Vanuit de kracht van herhaling lukte het Sanne om zowel teamleiders als medewerkers scherp te houden op het uiteindelijke doel. Datgene wat met elkaar besloten was, werd behaald. Sanne zette lijnen uit, ondersteunde waar nodig én hield een scherpe visie op het uiteindelijke resultaat. Het principe ‘voor doen, samen doen, zelf doen’ kwam binnen haar opdracht dan ook geregeld langs. Datgene wat aansloeg, nam ze mee in haar aanpak binnen andere teams. Zo werd haar blauwdruk uiteindelijk dienst breed geïmplementeerd en ontstond er een nog betere samenhang, die bovendien herkenbaar is voor de teamleiders onderling.  

Het tot uiting brengen van het door Kira uitgewerkte samenwerkingsplan pakte Sanne in duo-vorm op. Waar zij zelf aansloot als adviseur van het MT, bracht een interne collega jarenlange ervaring van de medewerkers en dienst O&S. Deze collega kende de organisatie goed, ving geluiden op en sprak haar collega’s bij de koffieautomaat. Zo kon Sanne op een onafhankelijke manier voorbeelden in het MT inbrengen en brachten haar frisse ogen verbinding binnen de verschillende teams.  

Van eiland naar weiland

Tijdens haar opdracht werkte Sanne veel samen met de teamleiders, maar schakelde ze ook met andere medewerkers uit de dienst(en). Samen zorgden ze ervoor dat de uitgedachte processen concreet werden verbeterd of geïmplementeerd. Haar expertise over structuur en processen werd gretig benut, terwijl de medewerkers hun eigen kennis en kunde rondom de inhoud konden inbrengen. Zo bouwde Sanne al groeiend mee aan een werkwijze die nu door medewerkers zelf opgepakt wordt.

Een concreet voorbeeld hiervan is het organiseren van de teamdagen voor verschillende teams. Op deze dagen, die ieder kwartaal worden georganiseerd, begeleidde Sanne de teams op zowel ‘harde’ als ‘zachte’ vaardigheden: van inhoudelijke processen tot het geven van onderlinge feedback. Ze stond met de teams stil bij de dagelijkse werkzaamheden, maar besprak ook toekomstige kansen en uitdagingen. Door te prioriteren en gezamenlijk keuzes te maken werd bepaald waar ieder team het aankomende kwartaal én jaar mee aan de slag ging. Ieder team bestond bovendien uit een andere dynamiek van type mensen, waardoor de uitkomsten ook Sanne soms verraste.  

Resultaat

Als uiteindelijke resultaat ziet Sanne een andere manier van handelen binnen de teams. De medewerkers focussen zich niet meer enkel op hun eigen werkzaamheden, maar realiseren zich dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Ze bewegen laagdrempeliger naar collega’s toe, er wordt verder vooruit gedacht én gepland.

Nu de basis staat, is het aan dienst O&S om zelf ermee verder te gaan. Het samenwerkingsplan laat de verschillende teams anticiperen en klaarstomen voor de toekomst. Een toekomst waarin het slim organiseren van personele inzet en processen een belangrijk aspect is én blijft. Op de achtergrond zal Sanne in 2024 betrokken blijven als adviseur, reminder en stabiele factor voor het MT.  

“Sanne houdt altijd vinger aan de pols, spreekt mensen aan op de afspraken die zijn gemaakt en zorgt ervoor dat collega's voelen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit doet ze altijd met respect. Ook zorgt ze ervoor dat we allemaal weer het grote plaatje zien doordat Sanne altijd samenvat waar we ook al weer mee bezig zijn. Blijf dat vooral doen.”

- Hylkje Abma, teamleider dienst Onderwijslogistiek & Studentondersteuning NHL Stenden

Achtergrond patroon
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rieks
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755
Over de auteur(s)
Sanne Huizer

Als solide organisator met een groot verantwoordelijkheidsgevoel zorg ik voor structuur en verbinding. Vanuit vertrouwen en resultaatgerichtheid krijg ik zaken voor elkaar.

bekijk pagina
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Case
1 opleidingsvariant, 2 diploma’s: De Pabo-ALO leidt studenten op voor de groep en in de za
lees verder
Case
Rijnbrink verbetert informatievoorziening voor bibliotheken
lees verder
Case
HvA borgt kwaliteit met verlenging zesjarige accreditatie bacheloropleiding ICT
lees verder
Case
Marente - Resultaat gericht innoveren in de VVT vraagt om verbinding
lees verder
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Onderwijs
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.