Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
klant
segment
blog & cases
No items found.
Mijn vader was 15 jaar en begon zijn carrière als bakkersknecht. Gaandeweg heeft hij het werk overgenomen van zijn vader, die verzekeringsconsulent was. Op zijn 55e mocht hij na 40 dienstjaren met pensioen. Daarna is hij opnieuw het bakkersvak ingerold en aan het tuinieren geslagen. De tijd waarin je bijna je hele werkzame leven voor één werkgever werkt, bestaat niet meer.

Als je vandaag de dag van school komt, kom je niet meer weg met het diploma dat je behaalde op 23-jarige leeftijd. Je moet je hele leven bij-, na- en soms zelfs omscholen. Kijkend naar de hedendaagse arbeidsmarkt ontstaat een flinke mismatch met ons onderwijssysteem. Naast snel toenemende technologische innovaties zijn veel curricula achterhaald. Bovendien is er sprake van kennisveroudering, zodra je een school verlaat. Datgene wat je leert vormt de basis, blijven door ontwikkelen is cruciaal. Onderwijsinstellingen komen in een achtbaan terecht en moeten zich opnieuw uitvinden om aantoonbaar te maken wat hun bestaansrecht is. Wat staat ons te doen, nu duidelijk wordt dat we niet hetgeen leren en studeren waar de samenleving om vraagt?

We zullen het samen moeten doen

Arlande helpt onderwijsinstellingen vernieuwde strategieën te vertalen naar de praktijk. We concretiseren plannen die op landelijke bestuurstafels liggen en geven onderwijsinstellingen (weer) grip op hun verbeter-, verander- en innovatieagenda. Zomaar aan knoppen draaien heeft volgens ons weinig impact en effect op een organisatie, maar vraagt om een integrale aanpak. Door samen te werken op basis van co-creatie kun je aan alle vragen voldoen, en werk je toe naar het beste resultaat.

Het managen en organiseren van dergelijke vraagstukken vormt onze dienstverlening. Vanuit de werkagenda’s en de onderwijsvisie voor het MBO en HO zoeken we aansluiting in de regio. Samen met experts en specialisten van ketenpartners bepalen wij de routekaart voor onderwijsinstellingen en regio’s.

Ketensamenwerking

Eén van de focuspunten is het principe van een leven lang ontwikkelen. Het brengt flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar vraagt ook om een wezenlijke verandering in de onderwijssector. In de toekomst hoeft een student hierdoor de opleiding naar keuze niet meer vier jaar lang op dezelfde school te volgen. Bovendien moet je met een Nederlands diploma ook zonder moeite aan de slag kunnen als, ik noem maar wat, projectleider in Italië. Er komen Europese standaarden en één gelijke, gemeenschappelijke taal. Tegelijkertijd willen scholen hun eigen cultuur en identiteit behouden.

Om de ketensamenwerking te laten slagen is het dan ook van belang dat iedere onderwijsinstelling deze gemeenschappelijke taal spreekt. Dat definities, kaders, richtlijnen en principes gelijk aan elkaar zijn. Loskomen van het silo denken is cruciaal om de student voorop te kunnen zetten, om gelijke kansen te bieden. Daar wordt op veel fronten momenteel hard aan gewerkt en ervaring mee opgedaan.

Europees leerpas

Je kunt in je eentje nog zoveel bereiken, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie lukt nooit alleen. Het wordt tijd om ieders eigen belangen aan de kant te schuiven en het gemeenschappelijke doel voorop te stellen. Door veranderingen van buiten binnen te laten treden, zorgen docenten voor vernieuwing. Arlande levert maatwerk oplossingen en tijdelijk management. Door een gedegen analyse en in co-creatie komen wij tot gedragen besluitvorming, waarna we met tijdelijk management de verandering(en), met multidisciplinaire teams, implementeren en borgen. Zo halen wij elke dag het beste uit onszelf, het team en de middelen die ons ter beschikking zijn gesteld.

Waar mijn vader na twee werkgevers en 40 jaar werkervaring met pensioen mocht, switch ik van het ene naar het andere programma om mijn vaardigheden in te zetten. Om wendbaar en flexibel te blijven en om in te spelen op de vragen die de arbeidsmarkt aan mij stelt. Eén ding weet ik zeker: het diploma zoals vroeger zal altijd blijven bestaan. De verandering zit in een stapeling van openbadges, microcredentials en certificaten, waarmee ieders persoonlijke leerpas ontstaat en die ook buiten de Nederlandse grenzen gewaardeerd wordt. Dit alles zal de komende jaren nog veel impact hebben op de onderwijsarbeidsmarkt in zijn geheel. Op deze manier wil Arlande bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de maatschappelijke opgaven waar wij elke dag mee te maken hebben.

Onno-Hans Noteboom Innovatie- en ketenregisseur bij Arlande

Meer weten over ketensamenwerking in het middelbaar en hoger onderwijs? Save the date: 5 oktober 2023 organiseert Arlande een event rondom dit thema.

Achtergrond patroon
bekijk profiel
Of bel direct op
Over de auteur(s)
Bij dit artikel kan geen gerelateerde auteur gevonden worden.
andere interessante blogs
Nog meer blogs die je misschien interessant vindt: want als je eenmaal begint met lezen is het moeilijk om te stoppen.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle cases & interviews
lees ook de andere interviews
We zetten stuk voor stuk graag onze collega’s in het zonnetje en laten we zien wie de mens achter de manager is. Want eerlijk is eerlijk: stiekem best wel interessant.
meer cases over
Daar kunnen we bij Arlande over blijven praten. De successen van onze klanten zijn onze grootste trots.
Er zijn nog geen artikelen gevonden.
bekijk ook alle interviews & blogs