Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het opslaan van cookies op je apparaat om je de best mogelijke ervaring te geven op het gebied van user experience, analytics en marketing. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie of om je voorkeuren aan te passen.
Waar start jouw ambitie

De impact van digitalisering op de maatschappij wordt steeds groter. Wat betekent dit voor mijn business en hoe pak ik dit aan?

ambitie
Hoe je het ook wendt of keert: we leven in een digitale wereld. Elk aspect van ons leven wordt digitaal beïnvloed. Onze communicatie en sociale contacten, de manier waarop we werken en leren, hoe we onze gezondheid op peil houden, hoe we deelnemen aan de politiek, in het verkeer en de economie. Duiken we dieper in de cijfers, dan zien we dat slechts 20% van alle Nederlandse organisaties haar digitalisering momenteel goed heeft ingericht. Een bijzondere constatering. Zeker wanneer jij je beseft dat 77% van alle organisaties digitalisering een hoge of zelfs top prioriteit vindt. Dat kan, nee wacht: dat moet toch anders?

Digitalisering in de basis

Digitalisering is een gegeven, er in meebewegen of op (door)ontwikkelen is de uitdaging. Alle producten en diensten bevatten onder aan de streep digitale kenmerken: ook die van jou. Om niet achter te blijven is digitale innovatie de afgelopen jaren steeds meer een onderdeel geworden van jouw primaire proces. Sterker nog: waar tot voorheen informatietechnologie (IT) en informatievoorziening (IV) ondersteunend waren, zou digitalisering en digitale innovatie inmiddels hét speerpunt van jouw organisatie moeten zijn. Er zijn immers oneindig veel mogelijkheden met steeds verder doorontwikkelde technologieën en specialismen.

Digitalisering helpt processen te automatiseren door systemen en data aan elkaar te koppelen. Door stappen te zetten in de digitalisering van jouw organisatie blijf je concurrerend, optimaliseer je jouw klantbeleving of student en groei je toe naar een meer datagedreven - en/of wendbare organisatie. De grote vraag is echter: waar begin je? Hoe zorg je ervoor dat je stappen blijft zetten? Hoe sluit de digitalisering van jouw aanbod aan op de behoeften en wensen vanuit jouw markt?

Digitalisering biedt kansen

De definitie van digitalisering gaat in op het gebruik van digitale technologieën en informatie in het primaire proces dat direct impact heeft op de interactie met en de beleving van de klant of student. Dit kan zelfs leiden tot nieuwe diensten of producten of fundamenteel andere processen waardoor het een bepalende factor is om als organisatie te gaan transformeren. Bekende voorbeelden zijn onder andere online lesgeven en digitaal toetsen, automatiseren van bedrijfsprocessen, verbeteren van productiviteit onder medewerkers, terugbrengen van kosten en het optimaliseren van de klanttevredenheid of klantrelatie(s). Daartegenover staan zorgen om de digitale veiligheid, onvoldoende kennis en capaciteit op het gebied van digitalisering en beperkingen door verouderde IT systemen. Oh, en laten we onvoldoende budget of complex beheersbare digitale informatie vooral niet vergeten.

Wanneer we de drijfveren en barrières aan elkaar koppelen, kunnen we concluderen dat Nederlandse organisaties te weinig aandacht besteden aan digitalisering. Zij lopen daardoor fundamentele kansen mis!

Digitalisering vraagt om visie en regie

Digitalisering lijkt voor veel organisaties op voorhand een technisch vraagstuk. In essentie is het geen technisch, maar organisatorisch vraagstuk. Business én IT samen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Misschien zelfs wel de belangrijkste rol binnen jouw hele organisatie. Door de juiste rollen en competenties in te richten is het mogelijk om gezamenlijk de dialoog over digitalisering te voeren. Hier ligt wat Arlande betreft de kern om te komen tot de visie en regie. Het raakt namelijk alles en iedereen. Eigenaarschap en grip op veranderingen zijn daarbij cruciaal. Door samenwerkingen, in en tussen afdelingen en/of organisaties, ontstaat duidelijkheid, eigenaarschap en regievoering. Pas dan kun je acteren op de uitdagingen die vanuit allerlei richtingen op jouw organisatie afkomen, waarbij digitalisering jouw organisatie dan juist helpt met het bereiken van doelen.

Eenmaal verwikkeld in een digitale transformatie zorgt het continu toe kunnen passen van digitale vernieuwingen in het primaire proces en continu gericht zijn op de klant of student voor zichtbare toegevoegde waarde. Daarnaast is de digitaal veilige omgeving ook van groot belang gezien de grotere afhankelijkheid hiervan. Steeds vaker komen organisaties negatief in het nieuws door datalekken en beveiligingsincidenten. Imago’s worden geschaad, klanten lopen weg, de bedrijfsvoering komt in gevaar. Een optimale beveiliging van data en afgeschermde toegang tot IT-systemen is cruciaal voor jouw continuïteit. Zo wordt veilig werken al snel de nieuwe standaard.

Arlande ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en implementeren van een digitale strategie of een digitale transformatie. Van analyse en regie, visie naar keuzes, van analyse naar roadmap en van regie naar uitvoering. Zo borgen wij duurzaam resultaat.

Benieuwd hoe wij jouw digitalisering in werking stellen?
Neem contact op met Rieks.
bekijk profiel
Of bel direct op
06-20735755