Digitale Leer- en Werkomgeving

Bezoek een hogere of middelbare onderwijsinstelling en de kans is groot dat er een vernieuwende onderwijsontwikkeling gaande is waarbij digitalisering steeds belangrijker wordt, zoals o.a. digitaal lesmateriaal, digitale toetsen en digitale opleidingportfolio’s. De verandering waarbij er steeds meer digitale middelen binnen het onderwijs gebruikt wordt, loopt al jaren. Onder andere door de inzet van Elektronische Leer Omgevingen (ELO) en Learning Content Management Systemen (LCMS). Het begrip ‘Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO)’ is nieuw in deze. Het DLWO is een nieuw concept waarbij vooral de geïntegreerde aanpak centraal staat. Zowel de benodigde digitale functionaliteiten voor de studenten, als die van de docenten, het werkveld (bv stagebedrijven) en de administratie (ondersteunende diensten) worden hierbij gecombineerd. In het DLWO concept is dus niet alleen de digitale ondersteuning rondom leermateriaal en de vastleggingseisen opgenomen, maar ook bijvoorbeeld is de structuur van het onderwijs en de samenwerking met derde partijen integraal verankerd.

DLWO concept implementeren

Er is geen standaardpakket dat alle functies van een moderne DLWO kan invullen. Er zijn wel geschikte software oplossingen die de verschillende delen kunnen invullen. De meeste hiervan worden al breed gebruikt binnen onderwijsinstellingen. Op basis van de praktijkervaringen bij diverse onderwijsinstellingen, waar Arlande actief is, is een generiek DLWO concept opgesteld. Dit generieke concept maakt het mogelijk om de ICT-omgeving vanuit verschillende perspectieven te beoordelen en de verschillende deeloplossingen een plek te geven. Hierbij wordt rekening gehouden met de eisen en wensen van o.a. docent, student, onderwijsontwikkelaar, begeleiders en medewerkers van ondersteunende diensten.

Het generieke DLWO concept ziet er voor iedere HBO- of MBO-onderwijsinstelling hetzelfde uit, maar wordt overal anders ingekleurd. De kunst van deze kleuring is om binnen én tussen de verschillende bouwstenen de juiste keuzes te maken. Inhoudelijke kennis gecombineerd met geschikte procesbegeleiding leiden tot overzicht en inzicht in de benodigde keuzes. Voor iedere onderwijsinstelling zijn de bestaande situatie en de prioriteiten anders. Er is dus altijd een unieke routekaart tot de eindoplossing nodig.

Arlande helpt

Arlande staat onderwijsinstellingen bij in het realiseren van hun DLWO wensen. De onderwijsgroep, een groep experts van Arlande met veel ervaring in het Onderwijs heeft hier ideeën en realisatiestrategiën voor ontwikkeld. Arlande helpt!

Voor meer informatie, klik hier.

Toon thema on front page: