Contact

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research

De organisatie

Wageningen University & Research (WUR) is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Met ruim 6.500 medewerkers en 13.000 studenten uit meer dan honderd landen die werken in het domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld is WUR een dynamische universiteit die midden in de ecologische samenleving van de toekomst staat.

In de transformatie naar digitale vormen van Onderwijs, de inzet van Education Technology en de omslag van de boer van voedsel- naar data-producent heeft WUR als ambitie to explore the potential of nature to improve the quality of life. Dat vraagt om het innemen van een heldere positie in de nieuwe ‘ecosystemen’ die ontstaan. Hoe verander je in zo’n wereld?

Aanleiding en doel

Digitalisering keert inmiddels ook het business model van Onderwijs en Onderzoek en dat maakt de inzet van IT meer dan ooit een strategisch en transformatief vraagstuk.

De context waarin binnen WUR gewerkt wordt verandert sneller dan ooit, wat snelle reactie vraagt - of liever nog; proactief inspelen op de veranderingen. Dat maakt nauwe samenwerking noodzakelijk, volledig geredeneerd vanuit de dienst aan de gebruiker.

Daarom is vanuit het IT-domein een Agile transitie is ingezet, waardoor innovatie binnen WUR de komende jaren anders wordt vormgegeven en aangestuurd. Als gevolg van deze ingezette transitie ontstaan nieuwe uitdagingen, zoals het introduceren van nieuwe werk- en organisatievormen en nieuwe regievoering over innovatie en operatie.

De aanpak

WUR speelt daarop in door de vorming van multidisciplinaire zelforganiserende teams, die conform agile methodieken georganiseerd worden langs de as van diensten en processen. Bijvoorbeeld een team Onderwijslogistiek waarin alle expertise rondom De studiereis van de student, IT ontwikkeling en Beheer bijeenkomt. Zo wordt sneller toegevoegde waarde geleverd en gericht gekozen.

Agile coaches van VX Company, zusterorganisatie van Arlande, ondersteunen WUR bij de Agile transitie, bij de vorming van multidisciplinaire teams en bij het opbouwen van Agile kennis en van een Agile cultuur. Een portfoliomanagement coach van Arlande helpt het management van WUR bij het verder ontwikkelen van de besturing ‘over de multidisciplinaire teams heen’. Om samenhang te bewaken, komen alle ontwikkelingen uiteindelijk samen in een Corporate portfolio dat als stuurmiddel dient. Zo wordt maximale flexibiliteit mogelijk gemaakt en wordt het nemen van eigenaarschap in de organisatie gefaciliteerd. Executiekracht en samenhang gaan zo hand-in-hand.

Resultaten

Belangrijke resultaten voor WUR zijn:

  • Een portfoliomodel voor veranderingen met een IV-component, binnen een door de Raad van Bestuur geaccepteerde en actief ondersteunde governance voor innovaties, projecten en architectuur.
  • Een structuur van domeinregieteams die de verbindende schakel vormen tussen de multidisciplinaire teams en de Architecture Board, met een helder proces voor het sturen op doelen en epics (initiatieven).
  • Op het hoogste niveau een Architecture Board met een duidelijke agenda, samenstelling en mandaat inzake de besluitvorming en advisering over de innovatieportfolio.