Contact

Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft

"Arlande levert projectmanagement van uitstekende kwaliteit. Onze ervaring met Arlande is dat de geleverde projectmanager in zeer korte tijd thuis was in de complexe wereld van de TUDelft en al haar onderdelen, waardoor hij snel, effectief en buitengewoon professioneel zijn werkzaamheden kon starten, uitvoeren en afronden. Vakkennis, inhoudelijke expertise en ook persoonlijkheid hebben succesvolle projecten, goede resultaten en ook - zeer belangrijk ! - uitmuntende goodwill opgeleverd." Carlo Cozzi - Manager Projectmanagement Services

Beschrijving Organisatie

De TU Delft is de grootste technische universiteit van Nederland met ca 23.500 studenten en 5.200 medewerkers. De TU Delft bestrijkt praktisch het gehele spectrum aan ingenieurswetenschappen, verdeeld over 40 afdelingen in 8 faculteiten, en biedt een navenant breed en hoogwaardig scala aan opleidingen en unieke faciliteiten. De missie van de universiteit is om bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van de technische wetenschappen te verleggen.

Aanleiding voor de opdracht

Binnen de afdeling Projectmanagementservices, onderdeel van de dienst ICT & Facilitair Management, was vanwege ziekte van een van de projectmanagers behoefte aan de tijdelijke inzet van een projectmanager.

Het doel van de organisatie met deze opdracht 

Een drietal businessprojecten was zodanig gaan achterlopen op de planning dat dienstverlening en vervolgprojecten in gevaar kwamen. Projecten dienen direct te worden opgepakt.

De aanpak

Medewerkers van de afdeling Projectmanagementservices geven leiding aan technische en business-projecten gericht op het optimaliseren van de ICT-dienstverlening en het verbeteren van de dienstverlening van ondersteunende diensten van TUDelft waarbij ICT-componenten een grote rol spelen.

Bedrijfsresultaat

Projectmanagementservices is geslaagd in haar dienstverlening als projecten tot tevredenheid van de opdrachtgevers en binnen de marges van tijd, geld en kwaliteit worden uitgevoerd.