Contact

Stichting Elisabeth: Uitbesteding ICT-infrastructuur

Stichting Elisabeth: Uitbesteding ICT-infrastructuur

"Zonder dit uitbestedingstraject waren wij niet in staat geweest om deze stappen te zetten. We kunnen nu echt de zorgprocessen ondersteunen, zonder dat we in de spreidstand komen te staan voor dagelijks beheerproblemen" Lucien van Tilborg - ICT-Manager bij Stichting Elisabeth

De aanleiding

De ICT-infrastructuur bij Stichting Elisabeth was sterk verouderd en het sloot niet meer aan op de zorgprocessen en wensen van de cliënten. Men was vaak druk met dagelijkse beheerproblemen in plaats van dat de focus lag op de zorgprocessen.

De uitdaging

De ICT-omgeving bij Stichting Elisabeth was dringend aan modernisatie toe. Stichting Elisabeth was zich sterk bewust van het feit dat er grote veranderingen nodig waren. Het applicatielandschap, de ICT-infrastructuur en bijbehorende processen dienden goed bekeken te worden en implementatie van een nieuwe omgeving was noodzakelijk.

De aanpak

In opdracht van Stichting Elisabeth analyseerde Arlande de huidige situatie van de ICT-infrastructuur, het applicatielandschap en bijbehorende processen. Met haar best practices informatiemanagement aanpak, zorgde Arlande voor inzicht in en overzicht van de huidige en toekomstige informatievoorziening voor de zorginstelling. Arlande ging samen met Rinus Lodder, Manager Service & Comfort van Stichting Elisabeth, en zijn team op zoek naar een technische partner om de benodigde verbeteringen te realiseren. De keuze is in dit traject op Unica Schuttle ICT gevallen. 

Door het voorafgaande interne onderzoek van Arlande werd het in kaart brengen van de knelpunten met Unica Schuttle ICT veel eenvoudiger. Vervolgens is er  direct een start gemaakt met de implementatie van een passende informatievoorziening. Toen er na een paar maanden geanalyseerd werd waar het project stond, was men verbaasd over de snelheid waarmee de verbeteringen hadden plaatsgevonden. Hierdoor was men veel meer bezig met monitoring & control in plaats van het re-actief oplossen van problemen. Denk hierbij aan de nieuwe inrichting van een nieuw wifi-netwerk, het uitrollen van zorgapplicaties en het introduceren van tablets voor de zorgverleners. 

Het resultaat

Onder begeleiding van Arlande koos Stichting Elisabeth voor het uitbesteden van haar ICT-omgeving. Daardoor beschikt Stichting Elisabeth nu over een stabiel en toekomstvast platform en is de beheerderslast van haar eigen ICT-team tot een minimum teruggebracht. De combinatie van het perspectief van Arlande, de technische invulling van Unica Schutte ICT en de regievoering vanuit Stichting Elisabeth resulteerde erin dat de eigen ICT-ers van de zorginstelling zich nu kunnen concentreren op het ondersteunen van de zorgprocessen. 

Over Stichting Elisabeth

Stichting Elisabeth is een betrouwbare partner voor wonen, welzijn en zorg in Breda en omgeving. Zij ondersteunt ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie, autonomie, betekenis en levensvreugde in hun leven te versterken, herstellen of behouden.

Dit doet Stichting Elisabeth door individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg-, welzijns- en behandelfaciliteiten te bieden voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving.