Contact

Sint Lucas

Sint Lucas

"Jack Burg heeft tijdens deze transitie het College van Bestuur en de directie gecoacht. Jack is iemand die met zijn aanstekelijk enthousiasme en analyses in staat is om te confronteren waardoor er beweging ontstaat." Ruud Rabelink - Voorzitter College van Bestuur

"Gerard Ramaekers heeft een professionaliseringsmodel ontwikkeld, gebaseerd op vijf pijlers, waarmee het projectmanagementproces integraal ontwikkeld kan worden. Gerard verstaat de kunst van bruggen bouwen tussen verschillende disciplines in de organisatie. Hierdoor is projectmanagement ‘zacht’ geland en konden we de randvoorwaarden voor een veranderorganisatie neerzetten." Wendy Ritterbusch - Regisseur Veranderorganisatie

Beschrijving organisatie

SintLucas is een school met een breed aanbod aan creatief-technische opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. Van hoedenmaker tot game-artist. Studenten worden er opgeleid voor een toekomst in de creatieve industrie. Daarmee is SintLucas een echte vakschool.

SintLucas is ambitieus en creatief. Een combinatie die veel ideeën en energie oplevert, maar waarin ook een gevaar schuilt dat je zaken niet afmaakt en te veel van je mensen vraagt. Arlande heeft SintLucas op deskundige wijze geholpen de eerste stappen te maken op het gebied van projectmatig creëren. Hierdoor kunnen we beter prioriteren en gedoseerd en geprofessionaliseerd veranderingen inzetten.

Aanleiding voor de opdrachten

Jaren geleden zijn het VMBO en de grafische school (MBO) uit Eindhoven samen gegaan met de schilderschool (MBO) uit Boxtel. Deze fusie was vooral een bestuurlijke. Om meer als één organisatie naar buiten te treden en intern als één te werken, is een omvangrijk veranderplan uitgewerkt. Een herpositionering en interne reorganisatie tot gevolg hebbende.

Het doel van de opdrachten

SintLucas stelde zichzelf tot doel om in een eenduidige organisatiestructuur met meer ruimte voor resultaatverantwoordelijke teams haar (verander-) projecten op een meer professionele wijze uit te gaan voeren en heeft voor Arlande gekozen om hen daarbij te ondersteunen.

De aanpak

Naast het op het één lijn brengen van directies en locaties door middel van de vorming van een kleiner directieteam en de inrichting van onderwijsteams met meer verantwoordelijkheid, is een aanpak geïmplementeerd om meer projectmatig te gaan werken. Over meerdere sporen zijn vervolgens in een metromap strategische doelen bepaald, die door de vele resultaten van de veranderprojecten tot realisatie gebracht moesten worden. Het fundament voor de nieuwe werkwijze is in 2017 en 2018 gelegd, gebruikmakend van ‘kartrekkers’ uit de eigen organisatie.

Resultaten

De verschillende entiteiten over de verschillende locaties hebben in korte tijd geleerd meer samen te werken en elkaar te vinden. Er is sprake van één directie met één strategisch doel: Een beter gepositioneerde toekomst voor student en medewerker die meer wendbaar in staat is te veranderen.