Contact

Priva: Inrichten PPM Stagegate besturing

Priva: Inrichten PPM Stagegate besturing

"We hebben met PPM/StageGate flinke stappen gezet en er is een belangrijke verandering binnen Priva ingezet, een verandering die zonder Arlande niet van de grond was gekomen!"

De uitdaging

Priva was bezig de besturing van de productontwikkeling-projectenportfolio opnieuw te structureren en te organiseren. Daarin had Priva zelf al flinke stappen gezet met het invoeren van instrumenten als Project Portfolio Management (PPM) en StageGate (naar het model van Richard Cooper). Externe hulp van Arlande werd gezocht om professionaliteit en ervaring hiermee in te brengen en Priva naar een volgend niveau van volwassenheid te brengen. Dit volgende niveau is nodig om Priva, in de internationale markten waarin zij opereert, een betrouwbaar partner te laten zijn met hoogwaardige en voorspelbare marktintroducties en productverbeteringen, en met een goede time-to-market.

De aanpak

De Project Portfolio Management aanpak die Arlande hanteerde was vooral gericht op het werkend krijgen van de PPM/StageGate methodiek bij Priva. De methodiek zelf stond namelijk al grotendeels, de aandacht was vooral nodig voor de invoering ervan.

De aanpak bij Priva bestond uit 4 fasen (Audit, Opzetten, Starten en Managen), langs drie sporen (Bestuur & Beleid, Processen & Informatie en Expertise & Attitude). De werkvormen waren interactief, in workshops en groepssessies, zoveel mogelijk aan de hand van concrete casuïstiek. Een korte impressie per fase:

  • Auditfase: in gesprekken en workshops werd de Priva methodiek gescand, werd vastgesteld hoe de beleving daarvan was bij de verschillende managers, hoe de projecten daarin werden gevolgd en wat het streefbeeld was van een ‘werkende systematiek. Op basis daarvan werd het plan van aanpak voor de verbeterslagen bepaald.
  • Opzetfase: het doel was om definitie en zicht te krijgen op de projecten en het projectproces en het inrichten van de projectfasering, classificatie- en toetsingskaders, de rollen in projecten vaststellen, het inrichten en samenstellen van besturing en ondersteuning d.m.v. Regiegroepen, Portfolioboard en PMO;
  • Startfase: in de nieuwe opzet gingen portfolioboard en regiegroepen aan de slag met het nemen van besluiten over starten/stoppen en faseovergangen van projecten en het krijgen van grip op geld en resources, in combinatie met systematisch toetsen op de kaders, voorafgaand aan besluitvorming;
  • Managefase: coachen van Portfolioboard, Regiegroepen en PMO, uitbreiden besturing naar de interne verandertrajecten.

Het resultaat

Door de PPM implementatie zijn binnen Priva diverse resultaten bereikt, zoals:

  • Een door de hoogste leiding geadopteerd en werkend mechanisme voor besluitvorming over projecten en initiatieven, bestaande uit een besturingsstructuur en beleidskaders voor definitie, classificatie en toetsing van productontwikkelingsprojecten en interne veranderprojecten;
  • Een geïmplementeerd op StageGate gebaseerd PPM-proces voor product ontwikkeling en marktintroducties;
  • Betere besluiten over de productontwikkeling en aantoonbaar beter presterende projecten.

De succesfactoren

  • Toewijzen deelnemers aan het besturingsmodel;
  • Hoge betrokkenheid op alle niveaus;
  • Samenwerkingsmodel zowel intern als extern.

Over Priva

Priva is een wereldwijde speler op het gebied van duurzame klimaatbeheersing in tuinbouw en gebouwen. Priva levert producten en diensten die tuinbouwondernemers wereldwijd in staat stellen gezond, kwalitatief hoogwaardig voedsel en siergewas te produceren met een minimaal gebruik van water en energie. Ook ontwikkelt en produceert Priva intelligente gebouwautomatisering die zorgt voor een gezond binnenklimaat en een duurzame energiehuishouding voor de gebruikers van de gebouwde omgeving. Bij Priva werken ongeveer 500 mensen.

(Hans Dorsman, Portfoliomanager)