Contact

Openbaar Ministerie: Projectmanagement

Openbaar Ministerie: Projectmanagement

"Structuur en overzicht aangebracht door Arlande."

De aanleiding

Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het vonnis van de rechter wordt uitgevoerd; boetes moeten worden betaald, gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed uitgevoerd. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht.

Een wetswijziging waarin de gerechtelijke kaart van Nederland is veranderd. Het vervolgproject betrof een aanpassing van de hiervoor genoemde ingevoerde wet. 

Verwachte voordelen van HGK zijn verbeterde continuïteit van de rechtspraak en meer mogelijkheden tot specialisatie (door schaalvergroting). Bovendien leidt het tot een situatie waarin de rechtspraak aanwezig is op de plaatsen ‘waar het werk is’. Tot slot moet de bestelherziening ertoe leiden dat de indeling van de politie, het OM en de Rechtspraak beter op elkaar aansluit, om efficiëntere en effectievere samenwerking mogelijk te maken.

De 19 rechtbanken zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot 10 nieuwe rechtbanken. Het aantal gerechtshoven is van 5 naar 4 gegaan: de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden zijn gefuseerd.

Per 1 april 2013 is rechtbank Oost-Nederland nog gesplitst in de rechtbanken Overijssel en Gelderland. Hiervoor is een separaat project opgezet dat onder dezelfde projectleiding is uitgevoerd.

De uitdaging

Voor het ICT deel van de opdracht was het de uitdaging om tijdig en binnen budget de wetswijziging doorgevoerd te krijgen met zo min mogelijk impact voor de business. Hierbij was het essentieel dat de gewijzigde applicaties binnen een bepaald tijdsbestek geïmplementeerd waren zodat de tijdsgebonden strafrechtprocessen soepel door konden lopen. Dat gold niet alleen voor het Openbaar Ministerie, maar ook voor alle ketenpartijen waarmee wordt samengewerkt omdat die door de samenwerking ook werden geraakt door de wetswijziging. De strafrechtketen is zeer complex en bevat veel ‘ketenpartijen’. Omdat de keten nauw op elkaar moet aansluiten waren er meerdere partijen die geraakt werden door de wetswijziging. De partijen die geraakt werden moesten in kaart gebracht worden. Vervolgens is er contact gelegd en is de wijziging gezamenlijk geïmplementeerd.

De aanpak

Het project is door Arlande geleid conform de bij het Openbaar Ministerie geldende methoden en technieken.

Het resultaat

Beide projecten zijn tijdig en binnen budget opgeleverd:

  • Herziening Gerechtelijke Kaart: € 2.250.000;
  • Motie Beuving: € 500.000.

Kosten zijn exclusief inzet interne mensen en middelen.

De business was ook zeer tevreden over het resultaat aangezien de kritische bedrijfsprocessen met minimale aanpassingen ongestoord doorgang konden vinden.

De succesfactoren

  • Structuur en overzicht aangebracht door Arlande.

  • Goed netwerk opgebouwd en onderhouden bij de business, ICT, de ketenpartners en de externe toeleveranciers.

  • Hecht en gemotiveerd team opgesteld.

  • Betrekken van de juiste mensen met relevante kennis.

Over het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie is onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en heeft 5.000 medewerkers. Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten.

 

(ICT) Projectmanager Herziening Gerechtelijke Kaart en Motie Beuving
Referentie opgesteld met Geert-Jan van de Ven, Raadsadviseur en CIO