Contact

NIBC Bank: Security update projecten

NIBC Bank: Security update projecten

"Bij de NIBC Bank zijn een aantal ICT projecten gestart naar aanleiding van verschillende bevindingen en aanbevelingen op basis van een interne penetratietest. Op basis van audits betreffende security logging & monitoring bleek de apparatuur verouderd en niet meer ondersteunend te zijn."

De uitdaging

Arlande is gevraag om een ervaren projectmanager met kennis en ervaring op het gebied van ICT infrastructuren de projecten te laten leiden. De uitdaging was om aan  de NIBC Minimum Standaard voor Logging & Monitorig te voldoen, het risico op onopgemerkte security gebeurtenissen of incidenten te verminderen en gebruik te maken van up-to-date en ondersteunende oplossingen.

De aanpak

Voorafgaand aan de uitvoering van het project heeft de projectleider, in overleg met specialisten, de projectbrieven opgesteld, inclusief schattingen voor de benodigde resources en budget. De aanpak was als volgt:

  • Het opstellen van projectplannen, inclusief fasering, budget en planning;
  • Het aansturen van aanbestedingsprocedures met RFP, analyse van aanbiedingen en leverancierselectie;
  • Het afstemmen van de benodigde activiteiten met interne en externe projectmedewerkers en leveranciers;
  • Het zorgvuldig registreren en managen van risico’s en issues;
  • Het regelmatig bespreken van de projectplanning en status met de opdrachtgever;
  • Het maandelijks rapporteren van de stand van zaken aan, de stuurgroep en andere betrokkenen;
  • Het organiseren van een goede overdracht naar de beheer organisatie.

Hierbij gebruikt gemaakt van de PRINCE2 projectmanagement methodiek in combinatie met NIBC templates, waaronder een Project Control Book voor registratie en rapportage.

Het resultaat

Conform de projectopdrachten zijn de volgende resultaten gerealiseerd:

  1. Herontwerp en realisatie van een nieuw Local Area Network in het NIBC hoofdkantoor;
  2. Implementatie van een up-to-date Security & Monitoring platform (SIEM), inclusief de bijbehorende operationele procedures;
  3. De aanbesteding en implementatie van een Web Defence (anti-DDoS) oplossing.

De succesfactoren

Een belangrijk aspect voor de realisatie was het minimaliseren van de impact voor beschikbaarheid van applicaties en websites. De kennis van de Arlande projectleider, op het gebied van IT infrastructuren en online omgevingen, kwam daarbij goed van pas.

Tijdens de projecten is veel aandacht gegeven aan het identificeren en managen van risico’s en issues. Tevens heeft de projectmanager gezorgd voor tijdige rapportages over de voortgang en de status van het projectbudget.

De projecten zijn tot grote tevredenheid van het NIBC management op tijd, binnen budget en volgens scope uitgevoerd

Over NIBC

NIBC is de ondernemende bank voor ondernemende mensen. NIBC is een internationale bank die ondernemingen bijstaat op de momenten die er toe doen. Ze adviseren en begeleiden klanten bij de realisatie van hun ambities, waarbij voor elke transactie een zorgvuldig geselecteerd en multidisciplinair team wordt samengesteld. NIBC is gespecialiseerd in o.a. Food, Argi & Retail, Industrie, Commercieel vastgoed, Scheepvaart, Olie & Gas en Infrastructuur & Duurzame Energie.