Contact

mboRijnland

mboRijnland

"Joop heeft dit project op een uitstekende wijze tot een goed einde weten te brengen. Hij heeft laten zien in turbulente situaties het hoofd koel te kunnen houden en de verbinding met alle stakeholders voldoende aandacht te geven." Aad Peereboom - Directeur Shared Service Center Facilitair en ICT

Beschrijving Organisatie

mboRijnland is een regionaal opleidingscentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook volwassenenonderwijs (VAVO) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven.

mboRijnland verwijst naar het Rijnlands denken. Vakmanschap, vertrouwen en verbinding zijn waarden die daarin voorop staan. mboRijnland leidt studenten op tot echte vakmensen uitgaande van hun ambities en talenten.

Aanleiding voor de opdrachten

Mede door recente organisatie ontwikkelingen (fusie tussen ID College en ROC Leiden) is er een zeer breed en versplinterd proces- en applicatielandschap ontstaan. Hierdoor is de  informatievoorziening zeer beperkt, waardoor beslissingen met een diffuse basis eerder emotioneel dan rationeel worden genomen.

Het doel van de opdrachten

Breng de informatiehuishouding op orde om als organisatie beter wendbaar te zijn en daarmee goed te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen. Zorg voor waardevolle, eenduidige en betekenisvolle informatie tussen het operationele, tactische en strategische niveau.

De aanpak

Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig eerst de informatiehuishouding in kaart te brengen. Daarna vindt opschoning plaats tijdens het oplossen van continu nieuwe vragen. Waarbij het van belang is dat de vraagarticulatie correct en volledig plaats vindt. De vraag wordt goed beantwoord wanneer deze goed ingepast kan worden in de vernieuwde informatie-architectuur en vervolgens ook juist gefaciliteerd wordt. Hiermee blijft de continuïteit van de informatiehuishouding geborgd.

Resultaten

Op basis van deze aanpak wordt het fundament gelegd voor een data gedreven sturing waarmee beter gefundeerde besluiten genomen worden en vernieuwingen krachtdadig door te voeren zijn in de organisatie.