Contact

Grafisch Lyceum Rotterdam

Grafisch Lyceum Rotterdam

"In korte tijd hebben we een projectkalender voor de komende jaren en in korte tijd hebben we duidelijk waar onze sterke en zwakke punten liggen." Paul Rehm - Directeur ICT - Grafisch Lyceum Rotterdam

Het Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakinstelling in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, design en technologie. Het GLR wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen voor studenten, bedrijven en zelfstandige professionals in de creative industry.