Contact

Gemeente Amsterdam – Handhaving & Toezicht

Gemeente Amsterdam – Handhaving & Toezicht
Gemeente Amsterdam – Handhaving & Toezicht

Gemeente Amsterdam – Handhaving & Toezicht

"Amanda heeft op overtuigende wijze de gebruikers betrokken bij het project en de wijzigingen in de organisatie door ze bijna allemaal persoonlijk aandacht en ondersteuning te geven. De acceptatie van de nieuwe dienst en technologie is daardoor aanmerkelijk eenvoudiger verlopen." Rienk Hoff – Directeur Handhaving & Toezicht

Handhaving & Toezicht is de centrale handhavingsdienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. De visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor Handhaving & Toezicht bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'mobiele handhaving' raakt al deze ontwikkelingen en vervangt de bestaande handhavingsapplicaties door een nieuw en uniform systeem voor alle stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht.

Het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht en alle stadsdelen hebben tot nu toe vrij decentraal gewerkt en autonome keuzes kunnen maken op het gebied van procesvoering en het gebruik van applicaties. Daardoor is er een grote diversiteit ontstaan t.a.v. processen, applicaties en devices. Het project Mobiele Handhaving moet zorgen dat alle 500 handhavers hun politietaken op een smartphone middels een nieuwe applicatie op één en dezelfde wijze kunnen uitvoeren.