Contact

De Connectie

De Connectie

"Ik heb de samenwerking als zeer plezierig ervaren en de deskundigheid en professionaliteit van de Arlande consultants heeft ons zeker verder geholpen in het inzicht van wat ons de komende tijd te doen staat. Ondanks dat het een en ander onder tijdsdruk plaats moest vinden, heeft Arlande een prima resultaat en rapport opgeleverd." Cor de Jong - Programmamanager ICT

Beschrijving Organisatie

De Connectie is een gezamenlijke bedrijfsvoeringsorganisatie van de gemeenten Arnhem, Renkum en Rheden. De Connectie biedt bedrijfsvoeringsdiensten op o.a. de volgende terreinen: administratie en beheer, basisregistraties, facilitaire zaken & front office en ICT.

Aanleiding voor de opdrachten

De Connectie heeft als doel bedrijfsvoeringsdiensten aan te bieden op een efficiente manier, zodat klanten (o.a. bovenstaande gemeenten) tegen lagere kosten hun kerntaken kunnen uitvoeren met behoud van kwaliteit.

Het doel van de opdrachten

Om de klanten goed van dienst te kunnen blijven zijn, wenste De Connectie inzicht te krijgen in de status van hun ICT-dienstverlening.

Arlande is aan de slag gegaan met de noodzakelijke stappen om onderzoek te doen naar deze status. Een van de stappen is het uitvoeren van een nul-meting. Deze meting heeft betrekking op de huidige situatie van de ICT-infrastructuur, ICT-processen en de ICT-organisatie.

De nul-meting bood inzicht in welke componenten zich op dit moment op het gewenste niveau bevinden en welke componenten moeten worden verbeterd of vervangen.

Tevens gaf de meting een beeld te geven van de huidige, wel of niet ingerichte ITIL- en ASL-processen binnen de ICT-organisatie van De Connectie.

Tot slot is er ook een beeld geschetst van het huidige volwassenheidsniveau van de ICT-organisatie.

Resultaten

Door de nul-meting heeft De Connectie een totaalbeeld van de huidige situatie van de organisatie, processen en de infrastructuur van de ICT-organisatie van de De Connectie.