Contact

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

"Berry heeft een no-nonsense aanpak gehanteerd met een pragmatische invulling. Met de business zijn de verwachtingen en uitgangspunten afgestemd en deze zijn goed uitgevoerd." Richan Postmus, Strategisch Manager IM / ICT / FZ

Beschrijving organisatie

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) is een samenwerkingsverband (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van bedrijfsvoering voor de gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe (fusie Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen). Het betreft de diensten Facilitaire zaken, Financiën, Informatiemanagement & ICT, Personeel & Organisatie en Algemeen juridische zaken.

Aanleiding voor de opdracht

De vorming van de gemeente West Betuwe (per 1-1-2019) maakt dat het noodzakelijk is dat de nieuwe gemeente West Betuwe beschikt over een gezamenlijke mappenstructuur waarin de gegevens van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn ondergebracht.

De huidige mappenstructuur van de drie gemeenten is zeer divers en sluit niet op elkaar aan. Door de fusie is het essentieel dat ambtenaren bij de data van hun “oude gemeente” kunnen maar ook gezamenlijk kunnen werken tot een standaardisatie binnen de nieuwe gemeente West-Betuwe.

Het doel van de organisatie met deze opdracht 

De mappenstructuur is onderdeel van de fusie tussen drie gemeenten. Vanuit meerdere oogpunten (o.a. standaardisatie, beheersmatigheid en organisatieverandering) is het niet wenselijk om drie compleet verschillende mappenstructuren te behouden.

De grootste voordelen van deze opdracht voor de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe waren:

  • Standaardisatie van de mappenstructuur waarbij er één uitgangspunt wordt gedefineerd, zodat;
    • de beheerslasten aanzienlijk worden gereduceerd;
    • en de mappenstructuur niet gevoelig is voor organisatieveranderingen.

Aanpak organisatie breed om bedrijfsdoelstelling te bereiken

Alle ICT-projecten die te maken hebben met de fusie / harmonisatie zijn ondergebracht binnen een projectteam (projectmanagers) welke werd aangestuurd door een programmamanager. De mappenstructuur is één van de projecten. Door te werken met meerdere projectmanager binnen één team.

Bedrijfsresultaat

Standaardisatie binnen de mappenstructuur en NTFS rechten en AD. Door één mappenstructuur te hanteren die beheersbaar is, worden de beheerslasten en complexiteit van de omgeving aanzienlijk gereduceerd. Door te werken met de GEMMA-indeling is de mappenstructuur ook minder gevoelig voor organisatorische veranderingen.