Contact

Avans Hogeschool

Avans Hogeschool

"Gerard heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een visie op een professionele veranderorganisatie voor Avans Hogeschool, meer precies op project- en portfoliomanagement. Dit heeft behoorlijke impact gehad op de hogeschool. Mede dankzij Gerard's inspanningen is er brede acceptatie van een systematische aanpak van verandertrajecten, programma's en projecten. Ik heb Gerard daarbij leren kennen als een man met visie, die met veel geduld aan de principes van verandermanagement heeft vastgehouden binnen een organisatie die daar weinig ervaring mee heeft." Bert Melief - Directeur Academie voor communicatie en user experience

“Het programma is op twee manieren succesvol. Ten eerste is het een goed gestructureerd en inhoudsrijk programma geworden. Ten tweede is het een programma geworden dat in de organisatie op draagvlak kan rekenen. En juist dat laatste is in onze hogeschool die in de kern allesbehalve een projectenorganisatie is, een knappe prestatie.” Diederik Zijderveld, Lid College van Bestuur Avans Hogeschool.

Beschrijving Organisatie

Avans Hogeschool verzorgt hoger beroepsonderwijs in 10 sectoren, op 12 locaties, in 3 steden in Noord Brabant. Avans Hogeschool al jaren bovenaan het lijstje “beste grote hogeschool van Nederland”.

Aanleiding voor de opdracht

Bij Avans Hogeschool werden naast het onderwijs en onderzoek doorlopend projecten en programma’s gestart om zaken te verbeteren, veranderen of te vernieuwen. Het bleek lastig om al die ontwikkelingen te managen. Vaak werden de beoogde resultaten niet behaald of kwam men niet uit met de begroting of planning. Men besloot om de veranderorganisatie meer structureel en professioneel in te richten.

Het doel van de opdracht

Het doel van de opdracht was het inrichten van een professionele veranderorganisatie waarmee Avans Hogeschool in staat was om de projecten en programma’s beter te besturen en uit te voeren.

De aanpak

Op basis van een verkennend onderzoek is een visie en model ontwikkeld dat de blauwdruk vormde voor het ontwikkelingstraject. Het model is gebaseerd op het gegeven dat er vier belemmeringen opgelost moeten worden om een veranderorganisatie optimaal te laten functioneren. Voor alle belemmeringen zijn interventies gedefinieerd en uitgevoerd.

Resultaten

Er is een duurzame goed functionerende veranderorganisatie opgeleverd. Men maakt vooraf heldere keuzes in de prioritering. Projecten worden beter voorbereid, uitgevoerd en afgemaakt. Opdrachtgevers, projectleiders en projectmedewerkers beschikten over de juiste competenties. En werken in een project is weer leuk geworden.

Avans Hogeschool: Programmamanager Professionaliseren Veranderorganisatie

Het gedachtengoed dat voor Avans Hogeschool is ontwikkeld is beschreven in een whitepaper en generiek toepasbaar in onderwijsinstellingen en bij overheidsorganisaties. Download de whitepaper.