Contact

Smart Sourcing

Het is vaak slim om delen van de bedrijfsprocessen in te kopen, uit te besteden of onder te brengen in samenwerkingsverbanden met specialisten. Dit kan door middel van insourcing, outsourcing en co-sourcing. Smart Sourcing helpt uw organisatie hieruit de beste keuze te maken. 

Een belangrijk aandachtspunt bij sourcing van bedrijfsprocessen is dat het werk wel uitbesteed kan worden, maar de verantwoordelijkheden voor het resultaat van het uitbestede werk niet. Cruciaal hierbij is om de uitbesteding duidelijk vorm te geven met een heldere aanpak zodat de organisatie waaraan u uitbesteed ook de juiste verantwoordelijkheden krijgt. Door de services helder te definiëren en de uitvoering ervan te managen, houdt u de regie in eigen huis. 

Arlande heeft haar eigen aanpak ontwikkeld met betrekking tot Smart Sourcing, waarbij inzicht wordt gegeven bij het maken van keuzes bij sourcing van bedrijfsprocessen. Verantwoordelijkheden worden met deze aanpak overzichtelijk gemanaged en resultaten worden bewerkstelligd. 

Vraag voor meer informate over Smart Sourcing de whitepaper aan.