Contact

Proces Health Check

Organisaties hebben door toenemende klantgerichtheid en de wens om efficiënter en effectiever te werken steeds meer aandacht voor de inrichting van de (primaire) processen. De vraag “Waarom zijn we op aarde?” wordt steeds vaker gesteld. Het antwoord blijkt complexer dan gedacht: Iedere afdeling heeft zijn eigen aanpak met ondersteu-nende applicaties en ingewikkelde processen moeten gerationaliseerd worden. Het doel is om iedere processtap van waarde te laten zijn. Maar waar begin je als organisatie?

Deze brochure laat zien hoe Arlande kan helpen!