Contact

ICT/Informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie voor een retail-organisatie

Veel veranderingen in de retail hebben impact op de ICT en informatievoorziening. De ervaring de retail professionals van Arlande is dat de ICT/informatievoorziening zeer geschikt is om als uitgangspunt te nemen bij de realisatie van uw strategie.  Door het ICT/informatiebeleid als katalysator te nemen, heeft u een handvat om uw strategie te realiseren.

Met de aanpak van Arlande worden de strategie omgezet in een informatiebeleid. Regie hierop vindt plaats door middel van Project Portfolio Management (PPM).

In de white paper leest u over een best practice voor ICT/informatievoorziening in de retail. Deze helpt uw retail-organisatie om op basis van modellen en ervaringen bij andere bedrijven op een pragmatische manier een beleidsplan op te stellen dat in lijn is met de strategie van uw business.