Contact

En toch!

Veranderingen blijven veranderen. Arlande heeft veel ervaring met verandertrajecten in organisaties. Deze ervaringen zijn naast elkaar gelegd en dit heeft geresulteerd in de 'Wheels of Change'. In dit boek doet Arlande een door praktijkervaringeningegeven visie op complexe veranderingen in organisaties uit de doeken.

Vraag het boek 'En toch! aan voor praktische handvaten bij verandertrajecten in organisaties!