Contact

De weg naar wendbaarheid

Veel veranderingen in organisaties realiseren we projectmatig, via projecten en programma’s en vaak in combinatie met andere (Agile) methodieken, zoals Scrum, Kanban en Continuous Delivery (DevOps), om betere resultaten te boeken in snel veranderende omgevingen. Maar hoe kunnen toezichthouders, bestuurders, directies en managementteams (MT’s) optimaal regie houden over de vele veranderinitiatieven in de organisatie?