Contact

Arlande Projectmanagement Game

De Arlande Projectmanagement Game laat deelnemers kennis maken met het competentiemodel zoals dat door Arlande wordt gehanteerd. Tijdens het Projectmanagement Game zullen in het bijzonder aspecten op het gebied van persoonlijke vaardigheden, stijl en karakter aan de orde komen. De Game geeft leert deelnemers een keuze maken voor het beste projectteam. Deze keuze is inclusief goede onderbouwing op basis van persoonlijke fit met de te verwachten uitdagingen binnen het projectteam. Door het maken van de juiste keuze zal het projectteam beter in staat zijn het project met het gewenste resultaat af te ronden.                                                              

De Projectmanagement Game is een bordspel waarin de verschillende fasen van een verandertraject aan de hand van een casus worden nagespeeld. Drie teams van twee à drie personen nemen het tegen elkaar op om de beste keuze voor een projectteam te maken. 

Vraag de brochure aan voor meer informatie over de Projectmanagement Game.