Contact

Arlande AVG Scan

Doel van de scan is een indruk te krijgen van de stand van zaken binnen de organisatie op het vlak van de AVG en implementatie AVG. Daarnaast geeft de scan een indruk van de bescherming van de persoonsgegevens binnen de organisatie. Het is geen formeel assessment zoals de Autoriteit Persoonsgegevens verwacht en levert dus niet de grondslag, ambitie en aanpak welke een assessment wel levert.