Contact

Ruud Martin

Ruud Martin

Ik ben een manager met een sterke behoefte om de zaken nauwkeurig af te ronden. Resultaatgerichtheid en Servicegevoeligheid, op een flexibele basis, typeren mijn persoonlijkheid. Het slaan van de brug tussen business en ICT is hierbij een belangrijke vaardigheid. Mijn brede praktijkervaring in Retail, Onderwijs en Overheid/Gemeentes in het vertalen van processen van én naar en ICT en het toepassen hiervan op tactisch maar ook operationeel niveau is voor mijn opdrachtgevers op directie niveau van grote toegevoegde waarde geweest. De rode draad in het geheel van opdrachten is altijd het managen van projecten of het managen van beheerafdeling(en) in diverse rollen als Programma/Project Manager, Service Manager of als Beheer Unit Manager. Mijn werkwijze van het splitsen van complexe vraagstukken in simpelere delen draagt altijd bij aan de betere werking van de (ICT) Beheer organisaties. Hierbij zijn mijn sterk ontwikkelde analytische en communicatieve vaardigheden een uitstekende aanvulling. Kernbegrippen zijn heldere aansturing, heldere afspraken, maar bovenal het komen tot - maar ook het maken van keuze's en het borgen daarvan. Agile/Projectmatig of combinaties, maar ten alle tijden Resultaatgericht. Motiveren en coachen van de betrokkenen zijn een noodzakelijke randvoorwaarde tot succes die ik heel graag onderschrijf maar ook actief invul binnen mijn opdrachten. Vooral de vasthoudendheid aan de resultaten en het behendig manoeuvreren met alle betrokken partijen is het meest gewaardeerd in deze opdrachten. Door tegelijkertijd de organisatie en omgeving te managen en parallel de verandering door te voeren bereik je én het commitment en het beoogde resultaat voor u als klant.