Contact

Rob Knechten

Rob Knechten

Mijn expertise - op basis van 30 jaar ervaring - ligt op het raakvlak van business en IT/Informatievoorziening/Internet. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het opstellen van veranderplannen en strategische informatiebeleidsplannen. Op basis van deze plannen heb ik middels projecten, programma’s of projectportfolio’s de veranderingen in organisaties en de IT/Informatievoorziening doorgevoerd. Mijn kracht is dat ik vanuit verschillende invalshoeken vraagstukken kan benaderen en gesprekspartner kan zijn omdat ik steeds vanuit andere rollen hierbij betrokken ben geweest rollen. Ik ben Managing Consultant geweest bij Price Waterhouse, eindverantwoordelijke voor de IT en Informatievoorziening binnen de Macintosh Retail Group, directeur van een internetbedrijf en de laatste 10 jaar Partner van Arlande. De laatste 15 jaar richt ik me op het ondersteunen van Colleges of Raden van Bestuur, directeuren en eindverantwoordelijken voor de informatie voorziening van bedrijven en onderwijs- en zorginstellingen bij de implementatie van de (informatie)strategie of complexe programma’s. Het resultaat is een organisatie die zijn strategie of een programma daadwerkelijk implementeert en waar op strategisch, tactisch en operationeel niveau de regie structureel is ingericht. Mijn vaardigheden die door klanten worden genoemd zijn mijn passie, toewijding en analytisch vermogen om complexiteit in kaart brengen en te reduceren tot de essentie. Daarnaast zorg ik er voor dat doelen en plannen duidelijk zijn en dat deze worden vertaald in te behalen resultaten. Ik ondersteun zowel de opdrachtgevers als de teams hierbij.