Contact

Paul Vercauteren

Paul Vercauteren

Pragmatisch, recht door zee en resultaatgericht zijn kenmerken die op mij als interim- en programma-/projectmanager van toepassing zijn. Ik ben gewend programma’s en afdelingen aan te sturen en te bewaken vanuit de behoeftes van de organisatie en de verwachtingen en invloeden van buiten de opdrachtomgeving. Dat in zowel Nederlandse als Engelstalige omgevingen. De ervaringen binnen (semi-)overheidsinstellingen op directie- en bestuursniveau maken dat ik makkelijk mijn weg weet te vinden op ministeries, onderwijsinstellingen en regionale overheidsinstellingen. Ik hou me vooral bezig met het inrichten en organiseren van een programma en/of het (re)organiseren van een afdeling of organisatie. Ik richt me daarbij vooral op de procesgang en het bouwen van een team. Daarbij blijft het gewenste resultaat centraal staan. Het creëren van draagvlak en motivatie van ‘mijn’ medewerkers is een belangrijk onderdeel van het behalen van succes. Het begeleiden en aansturen van procesverbeteringstrajecten en het vertalen van visie naar concrete plannen zijn regelmatig terugkerende opdrachten, inclusief het doorvoeren van de daarbij gewenste houding en gedragsverandering. Hoofdlijnen en afhankelijkheden van gelijktijdig lopende trajecten staan scherp op mijn netvlies. Hierdoor kunnen de organisatie en de medewerkers gefocust blijven op de scope van hun opdrachten en werkzaamheden. Ik ben gewend te werken in zowel commerciële als politieke en overheidsomgevingen en weet daarin dankzij mijn inlevingsvermogen, directheid en resultaatgerichtheid de juiste balans te vinden om de gewenste voortgang te bereiken. Mijn vermogen me snel in te werken op onbekende terreinen en mijn probleemoplossend vermogen maken dat ik in staat ben de discussie met de meer inhoudelijk gerichte stakeholders aan te gaan op verschillende aandachtsgebieden. Rollen als Interim Manager, Procesbegeleider en/of Kwartiermaker past uitstekend bij mijn ervaringen met het doorvoeren van (proces)veranderingen, rollen binnen de diverse onderwijs- en overheidsinstellingen en het opereren op bestuurs- en directieniveau.