Contact

Matthieu Hendriks

Matthieu Hendriks

Ik heb ruim 30 jaar ICT-management ervaring. In diverse lijn-, project- en servicemanagement functies ben ik (eind)verantwoordelijk voor de klantcontacten, de service level agreements, het leiding geven aan projecten en het opzetten en uitbreiden van beheer en systeemontwikkel afdelingen. Ik ben gewend om te gaan met veel stakeholders op verschillende niveaus binnen een organisatie. Belangrijke succesfactoren in bovenstaande functies zijn: mijn resultaatgerichte, pragmatische insteek; het tevreden krijgen en houden van afnemers; concrete en duidelijke aansturing van leveranciers; coaching en motiveren van collega’s; het invullen van een voorbeeldfunctie. Naast mijn management ervaring heb ik een brede inhoudelijke kennis van infrastructuren, databases, applicatieontwikkeling en operating systemen en neem daardoor snel en onderbouwd beslissingen, rekening houdend met mogelijke risico’s. Mijn persoonlijkheid typeert zich door klantgerichtheid, creativiteit, resultaatgerichtheid, en een pragmatische aanpak.