Contact

John Onion

John Onion

Met meer dan 22 jaar ervaring als projectmanager en 2 jaar als lijnmanager, heb ik reeds een lange en vooral ook brede ervaring in het steeds maar verder ontwikkelende terrein van het managen van veranderingen binnen de business. Vroegere projecten waarbij ik betrokken was hebben betrekking gehad op alle aspecten van het ICT-vakgebied. Hierbij speelde het toepassen van nieuwe technologieën vaak een kritische en belangrijke rol. Als Hoofd Automatisering was ik verantwoordelijk voor een rekencentrum en gaf daar leiding aan 7 personen. Bij een softwarehouse gaf ik als HRM-manager leiding aan 50 mensen. Ik heb een sterke achtergrond in de eerste instantie in financiële, e-business en daarna in complexe standaardpakketselecties en ‑implementatie projecten. Het optimale bereiken van business behoeftes vormt een basis voor mijn gedrevenheid op dit terrein. De laatste jaren ben ik voornamelijk betrokken in informatiebeleid en management trajecten als programmamanager/projectmanager/consultant in het onderwijs sector. Binnen deze opdrachten heb ik op alle niveaus gewerkt, van bedrijfsvoering en onderwijsuitvoering tot CvB ondersteuning. Met name het creëren van inzicht en overzicht, betrokkenheid, gedragenheid, acceptatie en meetbare resultaten zijn sleutelelementen in de succes van deze trajecten. Mijn persoonlijkheid wordt gekenmerkt door zelfstandigheid en een coöperatieve werkstijl in combinatie met een doelgerichte en pragmatische aanpak. Ik ben gedreven om maximaal haalbaar resultaat te bereiken. Dit gecombineerd met een strategisch denkvermogen en teambouwende managementstijl geeft aanleiding tot bovenverwachte resultaten door een soms innovatieve projectaanpak.