Contact

Imre van der Lubbe

Imre van der Lubbe

Imre van der Lubbe

Al geruime tijd is Imre werkzaam als senior projectmanager in het uitvoeren van omvangrijke en complexe IT projecten. Projecten waarbij naast het behalen van het projectresultaat, Imre als projectmanager ook leidend is geweest in het professionaliseren van projectmatig werken, werken onder architectuur en de transitie van traditioneel projectmanagement (PRINCE2) naar meer Agile werkwijze: SCRUM / DevOps en KANBAN. Imre krijgt energie om niet alleen een goed project resultaat neer zetten, maar ook met de organisatie (verbeter) stappen zetten die leiden tot meer succesvolle project resultaten. Alleen dan resulteert een project in een goed / blijvend resultaat. Naast het realiseren van praktisch toepasbare projectresultaten, zijn de volgende kenmerken van toepassing bij Imre: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, het aanbrengen van structuur, helicopterview, heldere haalbare planningen, samenbindend leiderschap en een open en heldere communicatie richting project, stakeholders en projectomgeving. Imre is betrokken geweest bij het inrichten van Shared Service Centra in het (universitaire) onderwijs domein veelal rondom infrastructurele projecten. Daarnaast heeft Imre als ad interim lijnmanager trajecten uitgevoerd rondom onder andere het professionaliseren van beheer organisaties. Zijn brede praktisch toepasbare kennis zet Imre de afgelopen jaren in bij grotere pakket implementaties (IT en business gerelateerd): Imre slaat hierbij een brug tussen de infrastructurele kant en de applicatieve kant van projecten. Dit alles met als doel het realiseren van een goed (project) resultaat.